شناسایی و مطالعه وضعیت سلامت سنگفرش های مرجانی خلیج چابهار (دریای عمان)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشکده علوم دریایی ، دانشگاه دریایی چابهار ، صندوق پستی: 99717-56499 چابهار ، ایران

2 موسسه ملی اقیانوس شناسی ایران (INIO) ، چابهار ، ایران

چکیده

برای شناسایی و بررسی وضعیت سنگفرش های مرجانی خلیج چابهار، عملیات میدانی پس از شناسایی ۴ ایستگاه بعنوان نقاط مرجانی در سال ۱۳۸۷ آغاز و تا پایان سال در ۳ مرحله انجام گرفت. جهت مطالعه وضعیت پوشش مرجان ها که در آن ۸ فاکتور اصلی مد نظر بود، از روش ترانسکت خطی (LIT) در دو محدوده عمقی ۳-۲ متر و ۸-۵ متر استفاده شد. در نهایت ۲۰ گونه مرجان سخت از ۱۴ جنس و ۹ خانواده و یک گونه مرجان نرم شناسایی گردید. خانواده Faviidae دارای بیش ترین تعداد گونه ها بود. طبق بررسی های به عمل آمده گونه های Favia favus، Favia matthaii، Platygyra daedalea و Siderastrea savignyana در تمام ایستگاه ها مشاهده گردیدند. کم ترین تعداد گونه ها در ایستگاه ۴ (تیس) وجود داشتند. بیش ترین درصد پوشش مرجان زنده در عمق ۳-۲ متر با ۳۵ درصد در ایستگاه ۳ و بیش ترین میزان پوشش مرجان های مرده در ایستگاه ۱ دیده شد. بیش ترین پوشش مرجان های زنده در عمق ۸- ۵ متر در ایستگاه ۲و۱ ثبت و بیش ترین میزان مرجان های مرده در این عمق باز هم در ایستگاه ۲ دیده شد. در بررسی اندیس توسعه (DI) و وضعیت (CI)، در عمق ۲-۳ متری ایستگاه چهارم میزان استرس بالا (0/28-) و هم چنین وضعیت میزان رشد و توسعه مرجانی بسیار ضعیف (0/75-) بود و ایستگاه ۳ از نظر شاخص توسعه و شرایط در وضعیت خوبی بود. ایستگاه ۴ در عمق ۸-۵ متری، فاقد اکوسیستم مرجانی بود و طبق محاسبه اندیس توسعه این زیستگاه برای رشد مرجان ها مناسب نمی باشد و طبق محاسبه در این عمق ایستگاه های ۱و۲ دارای وضعیت توسعه خوب و شرایط محیطی و میزان استرس معمولی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and study health status of coral reefs in Chabahar Bay (Oman Sea)

نویسندگان [English]

  • Mehran Loghmani 1
  • Parvin Sadeghi 2
1 Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, P.O.Box: 99717-56499 Chabahar, Iran
2 Iranian National Institute for Oceanography (INIO), Chabahar, Iran
چکیده [English]

For identify and study of coral reefs in Chabahar Bay, field study started after four coral stations were chosen in 2008 and was conducted in three stages by the end of the year. For investigating the status of coral cover; eight main factors were considered. LIT method elected in two depths of 2-3m, and 5-8m. Finally, 20 hard coral species of 14 geneses and 9 families and one soft coral species were identified. The most species were belonged to Faviidae families. Favia favus, F. mattahi, Platygyra daedalea and Siderastrea savignyana observed in all stations. Station (4) had lowest species. The highest percentage of live coral cover in 2-3m depth with 35% was observed in station 3 and the highest dead coral was seen in station 1. In 5-8m depth, stations 1 & 2 had the highest live corals and highest dead corals were observed in station 2. The DI and CI indexes in 2-3m depth the highest stress (- 0.28) was observed in station4 and development and growth status was very weak (- 0.75). Station 3 in term of DI and CI indexes had a good status. In 5-8m depth, station 4 has no corals ecosystem and also on index results this habitat is not suitable for corals development and growth. In this depth, stations 1 and 2 had good condition and stress rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coral reefs
  • DI and CI index
  • Chabahar Bay
  • Oman Sea