بررسی مقدماتی تولید مثل و رفتارشناسی در جکوی برگ انگشتی گرانولدار(Asaccus granularis Torki 2010)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود, ایران

چکیده

جکوی برگ انگشتی گرانول‌دار با نام علمی Asaccus granularis گونه‌ای از جکوها می‌باشد که اخیرا در غرب فلات ایران کشف شده‌اند. مطالعات اندکی در زمینه‌های مختلف این گونه انجام شده است. در این تحقیق بررسی‌های متعددی در زمینه‌های تولید مثلی و رفتاری این گونه انجام شده است. محل زیست این گونه در غرب ایران، شهرستان پلدختر می‌باشد و این تحقیق روی این گونه در طبیعت این منطقه صورت گرفته است. مهم ترین نتایج به دست آمده از این تحقیق بدین شرح می‌باشد: تولید مثل در این گونه در جنس ماده محدود به یک دوره خاص نبوده و می‌توان در طول فصول بهار و تابستان شاهد تولید مثل فعال در این گونه بود، گونه مذکور شب زی است و طول زمستان‌خوابی نسبتاٌ زیادی دارد. تعداد 14نمونه‌ از این گونه به آزمایشگاه منتقل و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تولید مثلی در آزمایشگاه نشان داد که طول دوره جنینی این گونه پس از گذاشتن تخم تا بیرون آمدن از آن، در حدود یک ماه و نیم می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Primary study of reproduction and behavior in the Asaccus granularis Torki 2010 (Reptilia: Phyllodactylidae)

نویسندگان [English]

  • Reihaneh Hoveida
  • Syed Mehdi Nasiri
Islamic Azad University of Dorood Branch, Iran
چکیده [English]

Asaccus granularis is one of the geckoes that recently has found in the west of Iranian plateau. There is data deficiency on various fields of this species. In this study, we have tried to get some information about species reproduction and its behavior. So we observed locality type of specimen in west of Iran, Poledokhtar city, Lorstan province and studied them in the nature. The important results of this research are mentioned as: In female specimen of Asaccus granularis, reproduction is not limited to the special period of time and we observed reproduction during spring and summer. This specimen has nocturnal activity and long hibernation. For getting more information, we transferred several samples to the laboratory and reproduction results showed that embryonic period in Asaccus granularis after laying egg until hatchling is approximately 1.5 month.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asaccus granularis
  • Reproduction
  • Behavior
  • Poledokhtar city
  • Lorestan province