دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آبان 1390 
شناسایی و فراوانی ماهیان رودخانه سرباز (استان سیستان و بلوچستان)

صفحه 11-18

امیر محمد علمی؛ اصغر عبدلی؛ نعمت الله خراسانی؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


بررسی زیست سنجی لاک پشت‌های دریایی منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) در جزیره کیش - خلیج فارس

صفحه 19-26

مهدی طبیب؛ سعید طهماسبی؛ امیر وزیری زاده؛ مریم محمدی؛ آرش هادی رمکی