مطالعه برخی از ویژگی‌های اکولوژیک مارمولک آگامای سر وزغی (Phrynocephalus mystaceus) در شرق ایران

نوع مقاله: بوم شناسی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس, ایران

2 گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه گلستان ، گرگان

کلیدواژه‌ها