مطالعه برخی از ویژگی‌های اکولوژیک مارمولک آگامای سر وزغی (Phrynocephalus mystaceus) در شرق ایران

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس, ایران

2 گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه گلستان ، گرگان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some ecological study of Toad-headed Agama(Phrynocephalus mystaceus) in East Iran

نویسندگان [English]

  • Hamed Ostovari 1
  • Haji Gholi Kami 2
1 Islamic Azad University of Ferdows Branch, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan
چکیده [English]

This article is a first report of recognize and investigate Phrynocephalus mystaseuc(Pallas, 1776) of Southern Khaorasan province. According to Survey, Mozafari protected area in Ferdows town, desert area of Sehqaleh in Sarayan town and desert area of Boshrooyeh in Boshroyeh town are new place range of this species in east Iran plateau. were studied characters during this survey; such as: Habitat characters, Vegetation, Behavior, Diet and Natural enemies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phrynocephalus mystaceus
  • Distribution
  • Ecology
  • Southern Khorasan