5 گزارش جدید از سنجاقک شکلان (Odonata: Anisoptera) برای فون استان مازندران، ایران

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه علوم جانوری، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

2 گروه علوم جانوری،دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

5 Record of Dragonfly (Odonata: Anisoptera) for Mazandaran Province Fauna, Iran

نویسندگان [English]

  • Tuba Moradi 1
  • Shahrokh Pashaei Rad 2
  • Aref Amirkhani 3
1 Department of zoology, Faculty of Biology, Tehran Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of zoology, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Department of Epidemiology, Faculty of Medicine, Tehran Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 Order Odonata with about 6000 species has an important role in biological control of pests. The present research deal to faunistic investigation of Odonata in Mazandaran Province.  174 species were collected using sweeping net from 10 different ecological stations during 2012-2013. Speciemens were identified using key identification. The results pertain to 5 new species from 4 genera of the suborder Anisoptera from Mazandaran Province.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faun
  • Odonata
  • Species
  • Mazandaran Province
  • Iran