دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، شهریور 1394 
پراکنش دوکفه ای Barbatia decussata در پهنه جزر و مدی سواحل بندرلنگه در شمال خلیج فارس

صفحه 77-89

محمد زینلی پور؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ محمدرضا شکری؛ آریا اشجع اردلان


بررسی عوامل محیطی موثر بر روند مهاجرت تولیدمثلی دهان گرد دریای خزر (Caspiomyzon wagneri Kessler, 1870) در رودخانه شیرود، استان مازندران

صفحه 111-118

مجید راستا؛ رسول قربانی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ سیدمحمدوحید فارابی؛ فخریه شیرودمیرزایی


پایش رودخانه زیارت با بهره گیری از فون بزرگ بی مهرگان کفزی، استان گلستان

صفحه 141-148

نیلوفر نوروزی؛ رسول قربانی؛ امیر سعدالدین؛ مسعود ملائی؛ علی اصغر نعیمی


تاثیر قفس‌های پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر فلور باکتریایی آب دریاچه سد کارون چهار

صفحه 175-182

فرشته خلیلی مورچه خورتی؛ مهدی سلطانی؛ هومن رجبی اسلامی؛ سید عبدالمجید موسوی


بررسی تغییرات فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز، تریپسین و لیپاز در ماهی سفیدک سیستان ( Schizothorax zarudnyi)

صفحه 205-210

حسینعلی شیبک؛ مصطفی غفاری؛ احمد قرایی؛ مهدی جهانتیغ؛ ساحل پاکزادتوچایی