بررسی تغییرات تراکم جمعیت کل و بز (Capra aegagrus) در سه حوزه سرشماری منطقه حفاظت شده ارسباران

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی، تبریز

چکیده

گونه کل و بز وحشی (Capra aegagrus) یکی از گونه‌ های شاخص است که برای سنجش سلامت زیستگاه مورد استفاده قرار می‌ گیرد. در این تحقیق جمعیت کل و بز منطقه حفاظت شده ارسباران در سه زیر حوزه شاه‌ حیدر–دارآغزی، وینق، تازه‌ کند-آنزا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه و بررسی‌ های آمار سرشماری سالانه و بازدیدهای میدانی گسترده نشان داد روش ترانسکت خطی برای سرشماری این گونه در پارک ملی و منطقه حفاظت شده ارسباران مناسب بوده ولی نیاز به بازبینی و استفاده از روش ‌های مکمل دیگری در کنار آن جهت تدقیق نتایج و مقایسه و تعیین میزان خطای آن دارد. آمار مشاهدات هشت ساله سرشماری نشان‌ دهنده تمرکز تقریبی 50 درصد کل جمعیت کل و بز در حوزه دارآغزی–شاه‌ حیدر دارد. نتایج آنالیز آماری داده‌ های سرشماری سال‌ های مختلف نشان داد که بین آمار سرشماری تعداد کل و بز منطقه حفاظت شده ارسباران در سال 92 نسبت به سال‌ های 85، 86 و 87 اختلاف معنی‌ دار وجود دارد (0/05>p). تراکم جمعیت کل و بز در هر سه حوزه دارآغزی–شاه حیدر، وینق، تازه‌ کند –آنزا کاهش داشته ولی سیر نزولی جمعیت در نمودارهای حوزه دارآغزی –شاه‌ حیدر بیش ‌تر می ‌باشد و شیب تند کاهش جمعیت از سال 1388 با روندی شدیدتر ادامه دارد. در صورت عدم رفع تعارضات، تهدیدات و تخریبات زیستگاهی، افزایش ناامنی و کاهش دوام حضور گونه در کلیه زیستگاه ‌ها برای آینده ای نزدیک قابل تصور می ‌باشد. این نتایج در برنامه ‌ریزی با نگرش سیستمیک که مناسب برای مدیریت و حفاظت اکوسیستم منطقه است را محیا خواهد نمود و امکان تغییر یا اصلاح روش‌ های حفاظتی در بخش اکوسیستمی منطقه را میسر می ‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of population density changes in Capra aegagrus from the three site of Arasbaran protected area

نویسندگان [English]

 • Saeed Ganjali
 • Ahmed Hajizadeh
 • Hamid Ghasemi
 • Mir Mohsen Hosseini Ghomi
 • Davoud Ghanipour Dinvar
 • Shahriyar Behzadian
Department of Environment, East Azerbaijan Directorate, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Wild goat (Capra aegagrus) is an indicator species used for assessing the health of the habitat. In this study, the population of wild goats, were analyzed in Arasbaran protected area in the three sub zones include; Shah Heydar – Daraghzi, Vineq, Tazakend - Anza. The results of the annual census surveys and extensive field visit showed that linear transect method is reasonable for the census of the species in the National Park and Protected Area of Arasbaran, However, the need to revise and supplement besides using it to compare and determine the error for clarification of results is necessary. Census statistics for the eight-year observations show that approximately 50% of the total population of Goats focus in habitats of Daraghzi – Shah Heydar. Statistical analysis of census data show that a significant difference (p<0.5) in the total number of goat census from Arasbaran protected area in 2013 compared to 2006-2008. Declining of goats population density were observed in all three habitats in Shah Heydar – Daraghzi, Vineq, Tazakend – Anza, but the decline of the population density in Daraghzi – Shah Heydar habitats is higher in the charts that  Steep gradient of population, continues decline with a sharp trend since 2009. If the conflicts, threats and habitat destructions do not resolve, insecurity Increased and reduced viability of the species presence in all habitats for the near future is conceivable. These results in a systemic approach, to planning for management and conservation of the region's ecosystem will be enough and possible changes or modifications will facilitate the protection of the ecosystem. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Linear Transect Method
 • Capra aegagrus
 • Arasbaran
 • Population decline
 • Threats