مکان‌یابی احداث گذرگاه برای پلنگ (pardus Panthera) در پارک ملی گلستان

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

جاده‌سازی در تشدید عوامل تهدیدکننده حیات‌وحش و نابودی زیستگاه‌ها موثر است به‌ طوری‌ که یکی از مناسب‌ترین روش‌های جلوگیری از این ناهنجاری‌ها ساخت گذرگاه‌ها به شکل روگذر و زیرگذر است. این گذرگاه‌ها باید هماهنگ با محیط طبیعی باشند و در مکان‌هایی احداث شوند که حیوانات از آن‌ ها استفاده نمایند. عبور جاده از پارک ملی گلستان حیات‌وحش منطقه از جمله پلنگ (pardusPanthera) ، که یکی از گونه‌ های در خطر انقراض و در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی قرار دارد را تهدید کرده است. هدف این تحقیق تعیین مکان‌های مناسب احداث روگذر و زیرگذر به‌ منظور کاهش تلفات جاده‌ای حیات‌وحش به‌ویژه پلنگ در پارک ملی گلستان است. بدین منظور مکان‌های مناسب احداث گذرگاه با استفاده از تحلیل کم هزینه‌ترین مسیر در محیط GIS تعیین گردیدند. دو لایه اصطکاک محیط و هزینه تجمعی به‌ همراه چند نقطه مبدا و مقصد به‌ عنوان داده‌های ورودی این تحلیل در نظر گرفته شدند. با محاسبات صورت گرفته پنج مسیر جهت اتصال دو تکه شمالی و جنوبی پارک ملی گلستان شناسایی گردیدند. مقایسه مسیرهای شناسایی شده با مکان‌های ثبت شده تصادفات جاده‌ای پلنگ در طول جاده نتایج قابل قبولی را نشان داد. یافته‌های این تحقیق امکان تمرکز فعالیت‌های مدیریتی برای بهبود وضعیت پلنگ در پارک ملی گلستان را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locating corridor construction routes for leopard (Panthera Pardus) in Golestan National Park

نویسندگان [English]

  • Behnaz Erfaniyan
  • Seyed Hamed Mirkarimi
  • Abdolrasoul Salman Mahini
  • Hamid Reza Rezaei
Department of Environmental Sciences, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box:49138-15739, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Roads intensify threat factors for wildlife and causes habitat degradation as use of corridors (underpass or overpass) are one of the most effective approaches to prevent these threats and problems. A highway crossing the Golestan National Park is threatening wildlife like leopard (Panthera pardus). Leopard is as endangered species in the IUCN Red List. The purpose of this paper is presenting the results of a study on locating suitable routes for overpass and underpass to reduce leopard road kill in Golestan National Park. For this, we applied the least cost path analysis. We created two friction surface layers, accumulated cost surface and start and end points as input data. We determined five paths to link habitat patches in the northern and southern parts of the Golestan National Park. The identified paths comparison and leopard road kill records along the highway were acceptable. The results of this study provided a means of concentrating on the most important locations for corridor construction for leaopard and its efficient management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golestan National Park
  • Least cost path analysis
  • Panthera pardus
  • Wild life Corridor