بررسی وضعیت پرندگان تالاب آق قلعه با هدف معرفی آن به کنوانسیون رامسر به عنوان تالاب بین المللی

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

2 دفتر زیستگاه ها، اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، ارومیه

3 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

چکیده

اکوسیستم ‌های تالابی به ‌عنوان پیچیده ‌ترین بوم‌ سازگان ‌ها، در معرض بیش ‌ترین تهدید، تخریب و تکه تکه شدگی قرار دارند و تحقیقات روی این قبیل بوم ‌سازگان ‌ها به ‌منظور فعالیت ‌های حفاظتی و مدیریتی بسیار حائز اهمیت است. کنوانسیون رامسر یک معاهده بین ‌المللی، با تاکید بر حفاظت از طبیعت در جهان است و این کنوانسیون بر حفاظت و بهره‌ برداری معقول از تالاب ‌ها به ‌خصوص در جهت فراهم ساختن زیستگاهی برای پرندگان آبزی تأکید می ‌کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی شاخص ‌های تالاب آق ‌قلعه برای معرفی به کنوانسیون رامسر در شمال ‌غربی ایران انجام گرفت. برای این منظور با استفاده از نمونه‌ برداری‌ های میدانی اطلاعات مورد نیاز از تالاب طی سال ‌های 1389 تا 1392جمع ‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به ‌دست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که تالاب آق ‌قلعه حائز شرایط معیارهای 2، 3 و 4 کنوانسیون رامسر می‌ باشد. در مطالعه حاضر 93 گونه از پرندگان ایران (17 درصد از پرندگان ایران) شناسایی گردید که تعداد 26 گونه دارای حمایت ‌های ملی و بین ‌المللی بودند. از این تعداد 21 گونه حمایت شده یا در خطر انقراض بودند، 15 گونه در ضمیمه ‌های 1، 2 و 3 کنوانسون سایتیس قرار داشتند و از میان لیست سرخ IUCN نیز 4 گونه قابل توجه در این تالاب شناسایی گردید. نتایج حاصل از سرشماری پرندگان آبزی و کنارآبزی در تالاب نشان داد که بیش از 20.000 قطعه پرنده در تابستان سال 92 وارد تالاب آق ‌قلعه شده‌ اند. نتایج این تحقیق نشان می‌ دهد که تالاب آق ‌قلعه دارای معیارهایی است که با معیارهای کنوانسیون رامسر همخوانی دارد، بنابراین به ‌عنوان تالابی جهت ثبت در فهرست رامسر معرفی می ‌گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An ornithological survey in Aq Qaleh Wetland: A means of assessing the status of Aq Qaleh for introducing as international wetland to Ramsar Convention

نویسندگان [English]

  • Sayyad Sheykhi Ilanloo 1
  • Hojat Jabari 2
  • Masoud Yousefi 3
  • Davod Fadakar 1
1 Department of Environment Faculty of Fishery and Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resouces, Gorgan, Iran.
2 West Azarbaijan Provincial Office of the Department of the Environment, Urmia, Iran.
3 Department of Natural Environment, Faculty of Natural Resources College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Wetlands as complex ecosystems are under threat, destruction and degradation and researching on wetlands are a critical part of management and conservation actions. The Ramsar Convention is an international treaty on wetlands for conservation in the entire world that emphasizes wise use of wetlands and their resources to maintain and protect waterfowl habitats. The aim of this study is to evaluate the birds criteria of Aq Qaleh wetland to introduce to the Ramsar Convention in the north west of Iran. The data that were analyzed were obtained during field work in 2010-2013. Result show that the Aq Qaleh wetland has condition according to 2, 3, and 4 criteria of the Ramsar Convention. 93 species of the bird of Iran have been recorded, and 26 species of these birds have international and national cooperation for protection. 21 threatened or endangered species, 15 species of 1, 2, and 3 appendices of the CITES treaty, and 4 species of the IUCN Red List have been identified. Result of birds counting in the wetland illustrate that more than 20000 birds were been in the Aq Qaleh wetland during summer of 2013. Our data suggest that the Aq Qaleh have criteria of the Ramsar Convention, thus with studying other criteria, the Aq Qaleh and Suldoze wetlands together could be introduce to the Ramsar Convention to improve its conservation situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wetland management
  • waterfowl
  • Ramsar Convansion
  • Naqadeh