ردیابی مولکولی سیرکوویروس های کبوتر در نمونه های کبدی کبوتران تلف شده مشکوک به عفونت سیرکوویروسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بهداشت و بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

4 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22034/AEJ.2021.318463.2700

چکیده

سندرم بیماری کبوتران جوان (YPDS) اختلالی است که منجر به تلفات در  کبوتران خانگی و زینتی به خصوص بعد از مسابقه می شود. معمولاً کبوتران جوان کم تر از یک سال تحت تاثیر قرار می گیرند و علایم غیراختصاصی مانند بی اشتهایی، اسهال و تجمع آب و غذا در چینه دان را نشان می دهد. اخیرا سیرکوویروس کبوتر (PiCV) به عنوان یکی از عوامل بالقوه در ایجاد سندرم بیماری کبوتران جوان (YPDS) در نظر گرفته می شود. در این مطالعه که برای اولین بار در  استان خوزستان  انجام شد، 16 نمونه کبدی از 16 قطعه کبوتر تلف شده در سطح شهر اهواز، جمع­ آوری شد. علایم بالینی پرندگان بیمار در گله  شامل بی ­حالی، بی ­اشتهایی، کاهش وزن همراه با اسهال آبکی سبز و زرد رنگ بود. میکروتیوب­ های حاوی نمونه های کبدی به صورت جداگانه به آزمایشگاه ارسال شد.  DNA نمونه ­ها، جهت تست PCR استخراج شد. جهت شناسایی سیرکوویروس های کبوتری از آزمون nested-PCR استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که در 10 نمونه کبدی کبوتران تلف شده (62/5 درصد)، سیرکوویروس ردیابی شد که این مطالعه، اولین ردیابی مولکولی PiCV در  نمونه های کبدی کبوتران تلف شده در اهواز می ­باشد. با توجه به آلودگی کبوتران شهر اهواز به PiCV، این موضوع باید در هنگام معاینات بالینی کبوترانی که دارای علائمی مانند مرگ ناگهانی، استفراغ، اسهال آبکی حاد و کاهش وزن هستند، مورد توجه قرار گیرد تا از بیماری های مشابه تشخیص تفریقی داده شود و درمان های حمایتی لازم اعمال گردد و از درمان­ های غیر سودمند پیشگیری به عمل آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Molecular detection of pigeon circoviruses in liver samples of dead pigeons suspected of circovirus infection

نویسندگان [English]

 • Hadi Shabani 1
 • Forough Talazade 2
 • Gholam Abbas Kaydani 3
 • masoudreza seyfi abad shapouri 4
1 Poultry Diseases and Health, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Department of Laboratory Sciences, School of Allied Medical Sciences Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
4 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Young Pigeon Disease Syndrome (YPDS) is a disorder that results in deaths in domestic and ornamental pigeons, especially after the race. Young pigeons are usually less than one year old are affected and show nonspecific symptoms such as anorexia, diarrhea, and accumulation of water and food in the crop. Pigeon circovirus (PiCV) has recently been suggested as a potential contributor to YPDS. In this study, which was performed for the first time in Khuzestan province, 16 liver samples were collected from 16 dead pigeons in Ahvaz. The clinical symptoms of sick birds in the herd included lethargy, anorexia, weight loss with watery green and yellow diarrhea. Microtubes containing liver samples were sent to the laboratory separately. DNA was extracted for the PCR test. Nested-PCR test was used to identify pigeon circoviruses. The results of this study showed that circovirus was detected in 10 liver samples of dead pigeons (62.5%), which is the first molecular detection of PiCV in liver samples of dead pigeons in Ahvaz. Due to the infection of pigeons in Ahvaz city with PiCV, this issue should be considered during clinical examinations of pigeons that have symptoms such as sudden death, vomiting, acute watery diarrhea, and weight loss, to be differentiated from similar diseases and to use fair supportive medicine and prevent useless treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Circovirus
 • Pigeon
 • Liver sample
 • Ahvaz
 • PCR
 1. 1.       Talazade, F. and Mayahi, M., 2017. The effect of probiotic including Lactobacillus, Streptococcus and Bifidbacterium on feed conversion ratio and blood serum lipids concentration of broiler chickens. Journal of Animal Environment. 9(1): 95-98. (In Persian)

  2.       Talazade, F., Mayahi, M. and Hushmandi, K., 2018. Survey on the changes of specific antibody titre against Newcastle disease vaccine in broiler chickens after receiving of biohebal® feed supplement (contains thyme and garlic extracts). Journal of Animal Environment. 10(1): 103-106. (In Persian)

  3.       Marlier, D. and Vindevogel, H., 2006. Viral disease in pigeons. The Veterinary Journal. 172: 40-51.

  1. Duchatel, J.P., Todd, D., Willeman, C. and Losson, B., 2009. Quantification of pigeon circovirus in serum, blood, semen and di_erent tissues of naturally infected pigeons using a real-time polymerase chain reaction. Avian Pathology. 38: 143-148.
  2. Swayne, D.E., 2013. associate editors, John R. Glisson, et al. Diseases of poultry. USA, Lowa: Blackwell Publishing Ltd.
  3. Duchatel, J.P., Jauniaux, T., Smyth, J., Habsch, I., de Bournonville, M., Losson, B. and Todd, D., 2010. Effect of a commercial paratyphus vaccine on the development of pigeon circovirus infection in young pigeons (Columba livia domestica). Journal of avian medicine and surgery. 24(2): 107-114.
  4. Schmidt, V., Schlömer, J., Lüken, C., Johne, R., Biere, B., Müller, H. and Krautwald-Junghanns, M.E., 2008. Experimental infection of domestic pigeons with pigeon circovirus. Avian diseases. 52(3): 380-386.
  5. Woods, L.W., Latimer, K.S., Niagro, F.D., Riddell, C., Crowley, A.M., Anderson, M.L. and Nordhausen, R.W., 1994. A retrospective study of circovirus infection in pigeons: nine cases (1986-1993). Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. 6(2): 156-164.
  6. Cságola, A., Lőrincz, M., Tombácz, K., Wladár, Z., Kovács, E. and Tuboly, T., 2012. Genetic diversity of pigeon circovirus in Hungary. Virus Genes. 44: 75-79.
  7. Stenzel, T. and Koncicki, A., 2017. The epidemiology, molecular characterization and clinical pathology of circovirus infections in pigeons- current knowledge. Veterinary Quarterly. 37(1): 166-174.
  8. Woods, L.W., Latimer, K.S., Barr, B.C., Niagro, F.D., Campagnoli, R.P., Nordhausen, R.W. and Castro, A.E., 1993. Circovirus-like infection in a pigeon. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. 5(4): 609-612.
  9. Pare, J.A., Brash, M.L., Hunter, D.B. and Hampson, R.J., 1999. Observations on pigeon circovirus infection in Ontario. The Canadian Veterinary Journal. 40(9): 659.
  10. Todd, D., Weston, J.H., Soike, D. and Smyth, J.A., 2001. Genome sequence determinations and analyses of novel circoviruses from goose and pigeon. Virology. 286(2): 354-362.
  11. Raue, R., Schmidt, V., Freick, M., Reinhardt, B., Johne, R., Kamphausen, L., Kaleta, E., Müller, H. and Junghanns, M., 2005. A disease complex associated with pigeon circovirus infection, young pigeon disease syndrome. Avian Pathology. 34(5): 418-425.
  12. Franciosini, M.P., Fringuelli, E., Tarhuni, O., Guelfi, G., Todd, D., Proietti, P.C. and Asdrubali, G., 2005. Development of a polymerase chain reaction-based in vivo method in the diagnosis of subclinical pigeon circovirus infection. Avian diseases. 49(3): 340-343.
  13. Abadie, J., Nguyen, F., Groizeleau, C., Amenna, N., Fernandez, B., Guereaud, C. and Wyers, M., 2001. Pigeon circovirus infection: pathological observations and suggested pathogenesis. Avian pathology. 30(2): 149-158.
  14. Taras, L., Kubíček, O.; Juranova, R. and Jurajda, V., 2003. The first demonstration of pigeon circovirus infection in the Czech Republic based on histological testing and nested PCR. Acta Veterinaria Brno. 72(4): 577-582.
  15. Duchatel, J.P., Todd, D., Smyth, J.A., Bustin, J.C. and Vindevogel, H., 2006. Observations on detection, excretion and transmission of pigeon circovirus in adult, young and embryonic pigeons. Avian pathology. 35(1): 30-34.
  16. Ledwon, A., Bailey, T., ODonovan, D., Mckeown, S., Lloyd, C., Wieckowski, T., Kinne, J., Silvanose, C., Szeleszczuk, P. and Wernery U., 2011. Prevalence of circovirus and adenovirus in pigeons in Dubai. Medycyna Weterynaryjna. 67: 752-756.
  17. Mahzounieh, M., Heidari Khoei, H., Ghasemi Shamsabadi, M. and Dastjerdi, A., 2014. Detection and phylogenetic characterization of Columbid circoviruses in Chaharmahal va Bakhtiari province, Iran. Avian pathology. 43(6): 524-528.
  18. Julian, L., Piasecki, T., Chrząstek, K., Walters, M., Muhire, B., Harkins, G.W. and Varsani, A., 2013. Extensive recombination detected among beak and feather disease virus isolates from breeding facilities in Poland. Journal of General Virology. 94(5): 1086-1095.

  22.    Halami, M.Y., Nieper, H., Müller, H. and Johne, R., 2008. Detection of a novel circovirus in mute swans (Cygnus olor) by using nested broad-spectrum PCR. Virus Res. 132: 208-212.

  23.    Weissenböck, H. and Fuchs, A., 1995. Histological and ultrastructural characterisation of hepatic intranuclear inclusion bodies in psittacine birds and pigeons. Avian Pathology. 24: 507-521.

  24.    Naeem, K., Niazi, T., Malik, S.A. and Cheema, A.H., 1995. Immunosuppressive potentialand pathogenicity of an avian adenovirus isolate involved in hydropericardium syndrome in broilers. Avian Disease. 39(4): 723-728.

  25.    Wang, C.H. and Chang, C.M., 2000. Pathogenicity and gene analysis of adenovirus frompigeons with inclusion body hepatitis. Journal of Veterinary Medical Sciences. 62(9): 989-993.

  26.    Schonewille, E., Singh, A., Gobel, T.W., Gerner, W., Saalmuller, A. and Hess, M., 2008. Fowl adenovirus (FAdV) serotype 4 causes depletion of B and T cells inlymphoid organs in specific pathogen-free chickens following experimental infection. Vet. Immunol. Immuno pathol. 121: 130-139.

  1. Hattermann, K., Soike, D., Grund, C. and Mankertz, A., 2002. A method to diagnose Pigeon circovirus infection in vivo. Journal of Virological Methods. 104: 55-58.

  2. Todd, D.; Duchatel, J.; Weston, J.; Ball, N.; Borghmans, B.; Moffett, D. and Smyth, J., 2002. Evaluation of polymerase chain reaction and dot blot hybridisation tests in the diagnosis of pigeon circovirus infections. Veterinary Microbiology. 89: 1-16.
  3. Roy, P., Dhillon, A.S., Lauerman, L. and Shivaprasad, H.L., 2003. Detection of pigeon circovirus by polymerase chain reaction. Avian diseases. 47(1): 218-222.
  4. Zhang, Z., Lu, C., Wang, Y., Wang, S., Dai, D., Chen, Z. and Fan, H., 2011. Molecular characterization and epidemiological investigation of Pigeon circovirus isolated in eastern China. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. 23(4): 665-672.
  5. Krapež, U., Slavec, B., Steyer, A.F., Pintarič, Š., Dobeic, M., Rojs, O.Z. and Dovč, A., 2012. Prevalence of pigeon circovirus infections in feral pigeons in Ljubljana, Avian diseases. 56(2): 432-435.
  6. Stenzel, T. and Pestka, D., 2014. Occurrence and genetic diversity of pigeon circovirus strains in Poland. Acta veterinaria Hungarica. 62: 274-283.
  7. Zhang, , Dai, W., Wang, S. and Dai, D., 2015. Epidemiology and genetic characteristics of pigeon circovirus (PiCV) in eastern China. Archives of virology. 160(1): 199-206.
  8. Wang, K.C., Zhuang, Q.Y., Qiu, Y., Wang, T. and Chen, J.M., 2017. Genome sequence characterization of pigeon circoviruses in China. Virus research. 233: 1-7.
  9. Loiko, M.R., Junqueira, D.M., Varela, A.P.M., Tochetto, C., Scheffer, C.M., Lima, D.A. and Mayer, F.Q., 2018. Columbid circoviruses detected in free ranging pigeons from Southern Brazil: insights on PiCV evolution. Archives of virology. 163(11): 3083-3090.
  10. Sarker, S., Das, , Ghorashi, S.A., Forwood, J.K. and Raidal, S.R., 2019. Pigeon circoviruses from feral pigeons in Australia demonstrate extensive recombination and genetic admixture with other circoviruses. Avian pathology. 48(6): 512-520.
  11. Stenzel, T., Dziewulska, D., Tykałowski, B. and Koncicki, A., 2020. The clinical infection with pigeon circovirus (PiCV) leads to lymphocyte B apoptosis but has no effect on lymphocyte T subpopulation. Pathogens. 9: 632.
  12. Al-Baroodi, S.Y. and Al-Attar, M.Y., 2021. Isolation and identification of Circovirus in pigeon. Iraqi Journal of Veterinary Sciences. 35(1): 207-210.