دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، آبان 1401 
تأثیر سطوح مختلف ضایعات کارخانه‌های بسته‌بندی خرما و سن پروار بر عملکرد و خصوصیات لاشه بره‌های پرواری

صفحه 55-62

10.22034/AEJ.2021.310296.2662

محمدهادی صادقی؛ امیر ارسلان کمالی؛ سید ابوطالب صادقی؛ عبدالمهدی کبیری فرد؛ محمود دشتی زاده؛ حسین خاج


بررسی تنوع و تهدیدات ماهیان تالاب سراب ماران، استان کرمانشاه

صفحه 213-218

10.22034/aej.2021.312017.2677

آرش جولاده رودبار؛ علی نزل آبادی؛ درسا چراغی؛ نگار حسین رحیمی


تعیین اندازه بهینه‌ چشمه در تور گوشگیر صید ماهی یال اسبی سربزرگ (Trichiurus lepturus (Linnaeus, 1758، در آب‌های استان هرمزگان

صفحه 229-234

10.22034/AEJ.2021.317216.2697

محمد درویشی؛ سیامک بهزادی؛ حسین رامشی؛ بهنام دقوقی؛ سجاد پورمظفر؛ محمد مومنی؛ علی سالارپوری؛ غلامعلی اکبرزاده چماچایی


بررسی اثرات میکرو و نانو پلاستیک ها بر آسیب های بافتی در موجودات آبزی

صفحه 305-316

10.22034/AEJ.2021.310631.2665

امین غلامحسینی؛ امیر زیدی؛ مهدی بنایی؛ مرتضی استواری؛ سارا باقری