تعارض انسان-گرگ خاکستری: مروری بر راهکارهای مدیریت تعارض

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

10.22034/aej.2022.344541.2814

چکیده

انقراض ­های اخیر ناشی از تلافی جویی انسان در برابر حیات وحشی است که سرمایه ­های انسانی را تهدید کرده ­اند یا تصور می ­شود منافع فعلی یا آینده انسان را تهدید می­ کنند. تعارض به هر نوع درگیری یا برخوردی بین انسان، سرمایه ­های انسانی و حیات وحش گفته می­ شود که منجر به رقابت می ­گردد. بنابراین تعارض شامل آسیب انسان به حیات وحش و هم چنین حیات وحش به انسان است که ممکن است به هر دلیلی رخ دهد. تعارض بین انسان و گوشت خواران  در کشور ایران نیز در دهه اخیر رشد قابل ملاحظه ­ای داشته است. در بین گوشت خواران، گرگ خاکستری (Canis lupus) تعارض بالاتری با انسان و دام دارد. گرگ در بسیاری از کشورها به عنوان یک مثال عمومی برای تقابل و یا تعارض با مردم محلی شناخته شده است. در خاورمیانه مشاهدات میدانی و مطالعات صورت گرفته درباره رژیم غذایی گرگ حاکی از وابستگی این گونه به منابع غذایی انسانی (دام اهلی، پسماندها و غیره) است که این امر منجر به تعارض شدید این گونه با جوامع بومی گردیده است. متاسفانه تعارض بین انسان و گرگ دربرخی از مناطق کشور به ویژه مناطق غربی ایران ( استان های همدان، زنجان، کردستان و اردبیل) به اوج خود رسیده است تا جایی که در سال ­های اخیر تعدادی از مردم محلی و هم چنین تعداد زیادی از دام ­های اهلی توسط  گرگ کشته شده‌اند. به همین دلیل پرداختن به جنبه های بوم شناسی و رفتاری این گونه گامی مهم در جهت کاهش تعارضات محسوب می ­شود. در این مطالعه با استفاده از مرور منابع داخلی و خارجی مطالب به تفکیک به رژیم غذایی، هیبرید سگ و گرگ، مدیریت پسماند، مدیریت لاشه یا پسماند مرغداری و دامداری­ ها، مدیریت حملات گرگ به انسان و هم چنین مدیریت حملات گرگ به دام تقسیم و به تفکیک شرح داده شدند. تلاش شده است تا برخی از آخرین یافته های محققین در جهان و مطالعات صورت گرفته درایران استفاده گردد. نتایج این مطالعه می ­تواند به منظور مدیریت تعارض گرگ در کشور ایران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Human-Gray Wolf Conflict: A Review of Conflict Management solutions

نویسنده [English]

 • Alireza Mohammadi
Department of Environment Sciences and Engineering, Faculty of Natural Resources, University of Jiroft, Jiroft, Iran
چکیده [English]

Recent extinctions often resulted from humans retaliating against wildlife that threatened people’s interests or were perceived to threaten current or future interests. Conflict is any encounter between wildlife and humans or their property resulting in a contest or interference competition. Therefore, conflict includes humans harming animals or animals harming humans or their property claims, and the harm may be motivated by any reason (intention is irrelevant). The conflict between humans and carnivores in Iran has also grown significantly in recent decades. Among carnivores, the gray wolf (Canis lupus) has a higher conflict with humans and animals. Wolves are known in many countries as a common example of conflict with local people. In the Middle East, field observations and studies on the wolf diet indicate the dependence of this species on anthropogenic food resources (livestock, waste, etc.), which has led to a severe conflict between this species with local communities. Unfortunately, the conflict between humans and wolves has reached its peak in some parts of the country, especially in the western regions of Iran (Hamadan, Zanjan, Kurdistan, and Ardabil provinces) to the point that in recent years a number of local people, as well as a large number of livestock, have been killed by wolves. Therefore, addressing the ecological and behavioral aspects of this species is an important step in reducing conflicts. In this research, using a review of some important papers related to human-wolf conflict, we described some subjects into wolf diet, a wolf-dog hybrid, waste management, livestock and poultry carcass management, and management of wolf attacks on humans and livestock. An attempt has been made to use some of the latest findings of researchers in the world and studies conducted in Iran. The results of this study can be used to manage of human-wolf conflict in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Carnivores
 • Conflict
 • Coexistence
 • Attack on humans
 • Livestock depredation
 1. Treves, A. and Santiago‐Ávila, F.J., 2020. Myths and assumptions about human‐wildlife conflict and coexistence. Conservation Biology. 34(4): 811-818.
 2. Linnell, J.D., Kovtun, E. and Rouart, I., 2021. Wolf attacks on humans: an update for 2002-2020. Norwegian Institute for Nature Research (NINA).
 3. Woodroffe, R., 2005. Predators and people: using human densities to interpret declines of large carnivores. In Animal conservation forum. Cambridge University Press. 3(2): 165-173.
 4. Harper, E.K., Paul, W.J. and Mech, L.D., Causes of wolf depredation increase in Minnesota from 1979-1998. Wildlife Society Bulletin. 33(3): 888-896.
 5. Linkie, M., Haidir, I.A., Nugroho, A. and Dinata, Y., 2008 Conserving tigers Panthera tigris in selectively logged Sumatran forests. Biological Conservation. 141(9): 2410-2415.
 6. Hosseini Zavarei, F., Mohammadi Moqanaki, E., Farhadinia, M., Sohrabinia, S., Jafarzadeh, F. and Sharbafi, E., 2016. Wolf depredation of livestock and its impact on local people's attitude and economy in Anguran Wildlife Refuge, Zanjan province. Journal of Animal Environment. 7(4): 21-30. (In Persian)
 7. Almasieh, K., Savari, M. and Mohammadi, A.R., 2020. Factors influencing the occurrence and conflict of the Indian grey mongoose (Herpestes edwardsii) in an urban area in Khuzestan Province, Iran. Iranian Journal of Applied Ecology. 9 (3) :33-48. (In Persian)
 8. Graham, K., Beckerman, A.P. and Thirgood, S., 2005. Human–predator–prey conflicts: ecological correlates, prey losses and patterns of management. Biological conservation. 122(2): 159-171.
 9. Mech, D. and Boitani, L., 2003. Wolves: behavior, ecology, and conservation. University Chicago Press.
 10. Krithivasan, R., Athreya, V. and Odden, M., 2009. Human-wolf conflict in human dominated landscapes of Ahmednagar District, Maharashtra. Rufford Small Grants Foundation for Nature Conservation.
 11. Mohammadi, A., Kaboli, M., Sazatornil, V. and López-Bao, J.V., 2019. Anthropogenic food resources sustain wolves in conflict scenarios of Western Iran. PloS one. 14(6): e0218345.
 12. Hosseini‐Zavarei, F., Farhadinia, M.S., Beheshti‐Zavareh, M. and Abdoli, A., 2013. Predation by grey wolf on wild ungulates and livestock in central I ran. Journal of Zoology. 290(2): 127-134.
 13. Tourani, M., Moqanaki, E.M., Boitani, L. and Ciucci, P., 2014. Anthropogenic effects on the feeding habits of wolves in an altered arid landscape of central Iran. Mammalia. 78(1): 117-121.
 14. Farhadinia, M.S., Mohammadi Moghanaki, A. and Ekrami, B., 2019. Guide to man-human-large carnivore conflict management in Iran. Fanoos Andishe. (In Persian).
 15. Behdarvand, N., Kaboli, M., Ahmadi, M., Nourani, E., Mahini, A.S. and Aghbolaghi, M.A., 2014. Spatial risk model and mitigation implications for wolf-human conflict in a highly modified agroecosystem in western Iran. Biological Conservation. 177: 156-164.
 16. Ahmadi, M., López-Bao, J.V. and Kaboli, M., 2014. Spatial heterogeneity in human activities favors the persistence of wolves in agroecosystems. PLoS One. 9(9): e108080.
 17. Linnell, J., Andersen, R., Andersone, Z., Balciauskas, L., Blanco, J.C., Boitani, L., Brainerd, S., Breitenmoser, U., Kojola, I., Liberg, O. and Loe, J., 2002. The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans.
 18. Carter, N.H., Shrestha, B.K., Karki, J.B., Pradhan, N.M. and Liu, J., 2012. Coexistence between wildlife and humans at fine spatial scales. Proceedings of the National Academy of Sciences. 109(38): 15360-15365.
 19. Packer, C., Loveridge, A., Canney, S., Caro, T., Garnett, S.T., Pfeifer, M., Zander, K.K., Swanson, A., MacNulty, D., Balme, G. and Bauer, H., 2013. Conserving large carnivores: dollars and fence. Ecology letters. 16(5): 635-641.
 20. Winterbach, H.E., Winterbach, C.W., Somers, M.J. and Hayward, M.W., 2013. Key factors and related principles in the conservation of large African carnivores.
 21. Gittleman, J.L. and Gompper, M.E., 2001. The risk of extinction--what you don't know will hurt you. Science. 291(5506): 997-999.
 22. Behdarvand, N. and Kaboli, M., 2015. Characteristics of gray wolf attacks on humans in an altered landscape in the west of Iran. Human dimensions of wildlife. 20(2): 112-122.
 23. Llaneza, L., López‐Bao, J.V. and Sazatornil, V., 2012. Insights into wolf presence in human‐dominated landscapes: the relative role of food availability, humans and landscape attributes. Diversity and Distributions. 18(5): 459-469.
 24. López‐Bao, J.V., Sazatornil, V., Llaneza, L. and Rodríguez, A., 2013. Indirect effects on heathland conservation and wolf persistence of contradictory policies that threaten traditional free‐ranging horse husbandry. Conservation Letters. 6(6): 448-455.
 25. Newsome, T.M., Boitani, L., Chapron, G., Ciucci, P., Dickman, C.R., Dellinger, J.A., López‐Bao, J.V., Peterson, R.O., Shores, C.R., Wirsing, A.J. and Ripple, W.J., 2016. Food habits of the world's grey wolves. Mammal Review. 46(4): 255-269.
 26. Kusak, J., Fabbri, E., Galov, A., Gomerčić, T., Arbanasić, H., Caniglia, R., Galaverni, M., Reljić, S., Huber, D. and Randi, E., 2018. Wolf-dog hybridization in Croatia. Veterinarski arhiv. 88(3): 375-395.
 27. Salvatori, V., Donfrancesco, V., Trouwborst, A., Boitani, L., Linnell, J.D., Alvares, F., Åkesson, M., Balys, V., Blanco, J.C., Chiriac, S. and Cirovic, D., 2020. European agreements for nature conservation need to explicitly address wolf-dog hybridisation. Biological Conservation. 248: 108525.
 28. Stronen, A.V., Aspi, J., Caniglia, R., Fabbri, E., Galaverni, M., Godinho, R., Kvist, L., Mattucci, F., Nowak, C., von Thaden, A. and Harmoinen, J., 2022. Wolf-dog admixture highlights the need for methodological standards and multidisciplinary cooperation for effective governance of wild x domestic hybrids. Biological Conservation. 266: 109467.
 29. Donfrancesco, V., Ciucci, P., Salvatori, V., Benson, D., Andersen, L.W., Bassi, E., Blanco, J.C., Boitani, L., Caniglia, R., Canu, A. and Capitani, C., 2019. Unravelling the scientific debate on how to address wolf-dog hybridization in Europe. Frontiers in Ecology and Evolution. 7(175): 1-13.
 30. Newsome, T.M. and Van Eeden, L.M., 2017 The effects of food waste on wildlife and humans. Sustainability. 9(7): 1269.
 31. Teampanpong, J., 2021 Improper garbage management attracts vertebrates in a Thai national park. Écoscience. 28(2): 107-113.
 32. Mohammadi, A., Alambeigi, A., López‐Bao, J.V., Taghavi, L. and Kaboli, M., 2022. Living with wolves: Lessons learned from Iran. Conservation Science and Practice. 4(5): e12667.
 33. Miller, L.P., Miknis, R.A. and Flory, G.A., 2020. Carcass management guidelines: Effective disposal of animal carcasses and contaminated materials on small to medium-sized farms. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 49 p.
 34. Stone, S.A., Fascione, N., Miller, C., Pissot, J., Schrader, G. and Timberlake, J., 2008. Livestock and wolves: A guide to nonlethal tools and methods to reduce conflicts. Defenders of Wildlife.
 35. Penteriani, V., Delgado, M.D., Pinchera, F., Naves, J., Fernández-Gil, A., Kojola, I., Härkönen, S., Norberg, H., Frank, J., Fedriani, J.M. and Sahlén, V., 2016. Human behaviour can trigger large carnivore attacks in developed countries. Scientific reports. 6(1): 1-8.
 36. Khorozyan, I. and Waltert, M., 2019. A framework of most effective practices in protecting human assets from predators. Human Dimensions of Wildlife. 24(4): 380-394.
 37. Gehring, T.M., VerCauteren, K.C., Provost, M.L. and Cellar, A.C., 2010. Utility of livestock-protection dogs for deterring wildlife from cattle farms. Wildlife Research. 37(8): 715-721.
 38. Ahmadi, M., Kaboli, M., Nourani, E., Alizadeh Shabani, A. and Ashrafi, S., 2013. A predictive spatial model for gray wolf (Canis lupus) denning sites in a human-dominated landscape in western Iran. Ecological research. 28(3): 513-521.
 39. Khosravi, R., Rezaei, H.R. and Kaboli, M., 2013. Detecting hybridization between Iranian wild wolf (Canis lupus pallipes) and free-ranging domestic dog (Canis familiaris) by analysis of microsatellite markers. Zoological Science. 30(1): 27-34.
 40. Mohammadi, A., Alambeigi, A., López-Bao, J.V. and Kaboli, M., 2021. Fear of Wolves in Relation to Attacks on People and Livestock in Western Iran. Anthrozoös. 34(2): 303-319.
 41. Behmanesh, M., Malekian, M., Fakheran, S., Hemami, M. and Ahmadi, M., 2018. Frequency and intensity of carnivore damage to livestock breeders in eastern Isfahan Province. Journal of Animal Environment, 10(4): 35-44. (In Persian)