دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، خرداد 1402 
بررسی اقتصادی استفاده از اسپرم ماده زا در تکنیک انتقال جنین در گاوهای شیری هلشتاین

صفحه 81-86

10.22034/aej.2022.335280.2782

آزاده بوستان؛ رضا سید شریفی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ وحید واحدی؛ الهام رضوان نژاد


نقش تنوع زیستی در ترسیب کربن حاصل از فعالیت‌های انسانی

صفحه 265-272

10.22034/aej.2022.334126.2777

تارا موسیوند؛ زهرا عزیزی؛ محمد مهدی دهشیری؛ لعبت تقوی؛ مهدی رمضانی


تغییرات فصلی فلزات سنگین در آب های سطحی مناطق چهارگانه تالاب انزلی

صفحه 279-284

10.22034/aej.2022.357294.2867

مریم پدرام ژرف؛ ابولقاسم کمالی؛ حسین خارا؛ نیما پورنگ؛ پژمان حسینی شکرابی