پیامدهای مثبت و منفی کرونا (COVID-19) بر محیط زیست و منابع طبیعی در دوران همه‌گیری آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22034/aej.2021.297474.2592

چکیده

ویروس کرونا از زمان همه‌گیری در همه ابعاد زندگی بشری از جمله ابعاد زیست محیطی اثر گذاشته است. مطمئناً اظهار نظرهای قاطع در رابطه با این اثرات، نیازمند داده‌های بیش تر و طولانی‌تر در مقیاس‌های گسترده مکانی دارد. اما از همان روزهای شیوع همه‌گیری کرونا تا کنون، صحبت در مورد تاثیرات آن بر محیط زیست بسیار بحث برانگیز بوده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات مثبت و منفی ویروس کرونا بر محیط زیست و منابع طبیعی می‌باشد. به منظور انجام این تحقیق از مصاحبه‌ بـاز یـا بدون‌ساختار و از روش نمونه‌برداری هدفمند به منظور انتخاب اطلاع‌رسانان استفاده شد. از طریق آزاد گذاردن اطلاع‌رسانان، موضوع تاثیر کرونا بر حوزه طبیعت از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ دهندگان به هر طریقی که می‌خواستند در مورد اثرات ویروس کرونا بر محیط زیست و منابع طبیعی نظر دادند. مصاحبه‌ها به صورت انفرادی و حضوری انجام شد و تمام مکالمات ضبط و سپس پیاده شدند و تعدادی از نظرات نیز به صورت پیام نگار (ایمیل) از اطلاع‌رسانان جمع‌آوری شده‌اند. نتایج نشان داد مهم ترین اثرات مثبت کووید-19 بر محیط زیست و منابع طبیعی شامل تجدیدنظر در رابطه انسان با محیط زیست و تغییر الگوهای بشر، افزایش تعامل اجتماعی، کاهش ترافیک، مسافرت‌ها، آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت، ترمیم نسبی لایه ازن، کاهش تخریب جنگل و محیط زیست توسط عامه مردم، کاهش فشار به حیات وحش، کاهش آلودگی آب و آلودگی صوتی است. هم چنین مهم ترین اثرات منفی کووید-19 بر منابع طبیعی و محیط زیست شامل افزایش مصرف انرژی (آب، برق و گاز)، افزایش تولید پساب فاضلاب و پسماندهای غذایی، افزایش تولید پسماندهای عفونی و بیمارستانی و رها‌سازی آن ها در طبیعت، افزایش مصرف محصولات پلاستیکی، لاستیکی و ظروف یک بار مصرف، شستشو و ضدعفونی معابر شهری توسط مواد ضدعفونی کننده و افزایش آلودگی‌های ناشی از آن، کاهش تفکیک زباله، تشدید فقر و افزایش بیکاری و کاهش حفاظت فیزیکی از جنگل‌ها است. به‌طور کلی تاثیر مثبت ویروس کرونا بر منابع طبیعی و محیط زیست غیرقابل انکار و قابل توجه بوده است اما در مقایسه با موارد منجر به تاثیرگذاری بر روی طبیعت و تخریب آن در سالیان طولانی گذشته موقت و کوتاه می‌باشد. بنابراین، در کنار تلاش‌های در حال انجام برای مهار و شکست کرونا، باید بر داشتن اقتصادی با ساختار پویا و سالم تاکید کرد و با آگاهی از فرصت‌ها و تهدیدهای ایجاد شده توسط این ویروس اقدام به آموزش و فرهنگ‌سازی هدفمند رفتار با محیط زیست و حفاظت از طبیعت نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The positive and negative consequences of corona (COVID-19) on the environment and natural resources during its epidemic

نویسندگان [English]

 • Mohammad Asgari
 • Mohsen Javanmiri Poor
 • Maryam Oghnoum
 • Vahid Etemad
Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The corona virus has affected all aspects of human life, including the environment, since the epidemic. Certainly, definitive statements about these effects require more and longer data on a large scale. However, since the days of the Corona epidemic, arguing about its effects on the environment has been highly controversial. The aim of current study is to investigate the positive and negative effects of corona virus on the environment and natural resources on national (regional) scale. In order to conduct the research, open or unstructured interviews and purposive sampling method were used to select informants. Through the release of informants, the issue of corona impacts on nature was explored from various perspectives, with respondents commenting in any way they could, on the effects of corona virus on the environment and natural resources. The interviews were conducted individually and by person, all conversations were recorded and then transcribed, and some numbers of comments were collected via email. The results showed that the most important positive effects of Covid-19 on the environment and natural resources include revising the human relationship with the environment and changing human paradims, increasing social interaction, reducing traffic, travel, air pollution, reducing fuel consumption, relative ozone repair, reducing deforestation and the environment by the general public, reducing pressure on wildlife, reducing water pollution and noise pollution. Also, the most important negative effects of Covid-19 on natural and environmental resources include c energy consumption (water, electricity and gas), increasing the production of sewage and food waste, increasing the production of infectious and hospital waste and their release into nature, increasing the consumption of plastic products. Rubber and disposable utensils and washing and disinfection of urban roads with disinfectants and increasing of pollution caused by it, reducing the segregation of waste, aggravating poverty and increasing unemployment, and reducing the physical protection of forests. In general, the positive impacts of the corona virus on natural resources and the environment have been undeniable and significant, but compared to the cases leading to the impact on nature and its destruction in the many years ago is temporary and short. Therefore, in addition to the ongoing efforts to control and defeat the corona virus, it is necessary to emphasize to have economy with a dynamic and healthy structure and being aware of the opportunities and threats posed by the corona virus to provide targeted education and culture to treat the environment and protect nature actions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evaluation
 • Qualitative Content Analysis
 • Natural Resources
 • Environment
 • Covid 19
 • Epidemic
 1. Shamszadeh, S., Parhizkar, A., Mardani, M. and Asgary, S., 2020. Dental Considerations after the Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Disease: A Review of Literature, Arch Clin Infect Dis. 15(2): e103257.
 2. Ashour, H.M., Elkhatib, W.F., Rahman, M.M. and Elshabrawy, H.A., 2020. Insights into the recent 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) in light of past human coronavirus outbreaks. 9(3): E186. https://doi.org/10.3390/ pathogens9030186.
 3. Ghaderi, M.S., Nedaei, B., Abedi, F., Biglari, Gh. and Mafi, M.H., 2020. A Review of the New 21st Century Coronavirus (Novel coronavirus-2019). Journal of Navid No. 23: 20-34. (In Persian)
 4. Saadat, S., Rawtani, D. and Mustansar Hussain, Ch., 2020. Environmental perspective of COVID-19, Science of the Total Environment. 728: 138870.
 5. Paital, B., 2020. Nurture to nature via COVID-19, a self-regenerating environmental strategy of environment in global context, Science of the Total Environment. 729: 139088.
 6. Cheval, S., Mihai Adamescu, C., Georgiadis, T., Herrnegger, M., Piticar, A. and Legates, D., 2020. Observed and Potential Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Environment, International Journal of Environmental Research and Public Health. 17: 4140. doi:10.3390/ijerph17114140.
 7.  WHO. 2021. https://www.who.int/covid-19/information.
 8. Verma, A. and Prakash, S., 2020. Impact of covid-19 on environment and society. Journal of Global Biosciences. 9(5): 7352-7363.
 9. Andersen, I., 2020. When the stakes are high: sustaining all life on earth. https://www. org/news-and-stories/speech/when-stakes-are-high-sustaining-alllife earth.
 10. Gholipour Peyvandi, A., Mogouei, R. and Hejazi, R., 2019. Corona epidemic and its effects on the environment. 11th National Conference on Urban Planning, Architecture, Construction and Environment, Shirvan. https://civilica.com/ doc/1153515
 11. Malekian, M., 2020. Opportunities and threats of the corona virus to the environment, Journal of Rahyaft (Policy Studies, Technology and Innovations). 30(79): 63-76. (In Persian)
 12. Newburger, E. and Jeffery, A., 2020. As coronavirus restrictions empty streets around the world, wildlife roam further into cities. https://www.cnbc.com/2020/04/10/coronavirus- empty-streets-around-the-world-are-attracting-wildlife.html (retrieved on23.042020).
 13. Paital, B., Das, K. and Parida, S.K., 2020. Inter nation social lockdown versus medical care against COVID-19, a mild environmental insight with special reference to India. Sci. Total Environ. 138914 PII S0048-9697(20)32431-1.
 14. Delavar, A., 2004. Theoretical and practical foundations of research. Roshd Publications. 432 p. (In Persian)
 15. Karimi, p. and Nasr, R., 2013. Interview data analysis methods. Research Methodology in Human Sciences. 4(1): 71-94. (In Persian)
 16. Sharma, G., 2017. Pros and cons of different sampling techniques. International journal of applied research. 3(7): 749-752.
 17. Iman, M. and Noshadi, M., 2018. Qualitative Content Analysis. Research Journal. 3(2): 15-44. (In Persian)
 18. Adel Mehrban, M., 2014. A review of qualitative content analysis and its application in research, Isfahan University of Medical Sciences and Health Services Publications. 148 p. (In Persian)
 19. Mayring, Ph., 2000. Qualitative Content Analysis. Forum Qualitative Social Research. 1(2): 10.
 20. Brookshire, B., 2020. Five reasons you might be seeing more wildlife during the COVID-19 pandemic. Science news. Available at https://wwwsciencenewsorg/article/coronavirus-covid-19-pandemic-reasons-seeing-more-wildlife, June 2020.
 21. Sharma, U., 2020. Animals have come home. Covid-19 lockdown gives control back into natures hands. The print. Available at https://theprintin/opinion/pov/animals-have-come-home-covid-19-lockdown-gives-control-back-into-natures-hands/395218/.
 22. Corlett, R., Primack, R., Devictor, V., Maas, B., Goswami, V. and Bates, A., 2020. Impacts of the coronavirus pandemic on biodiversity conservation. Biological conservation. 246: 108571-108573.
 23. Chen, K., Wang, M., Huang, C., Kinney, P. and Paul, A., 2020. Air pollution reduction and mortality benefit during the COVID-19 outbreak in China. 2020. medRxiv, https://doiorg/101101/202003232 0039842.
 24.  CAMS. 2020. Amid Coronavirus outbreak: Copernicus monitors reduction of particulate matter (PM2.5) over China, https://atmosphere.copernicus.eu/amid-coronavirus-outbreak-copernicusmonitors, Accessed: 5 June 2020.
 25. Zambrano-Monserrate, M. and Ruano, M., 2019. Does environmental noise affect housing rental prices in developing countries? Land Use Policy. 87(1): 104059.
 26. Khayati, S. and Vahidi, A., 2019. Investigating the indirect effects of the COVID-19 pandemic on the global environment, the third international conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran, Tehran. https://civilica.com/doc /1119114 (In Persian)
 27. Bakhtiari, F., 2020. COVID-19: economic pressure plundering nature. Tehran Times. 2020. available at https://wwwtehrantimescom/news/454993/COVID-19-economic-pressure-plundering-nature. Retrived November 23.
 28. Abdi, M., 2019. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in Iran: Actions and problems. Infection control and hospital epidemiology. 41(6): 754-755.
 29. Roberton, J. and Bodo, L., 2020. Deforestation of the Amazon has soared under cover of the coronavirus. Availabe at https://www.nbcnews.com/science/environment/deforestation-amazon-has-soared-under-covercoronavirus-n120445.
 30. Sarkodie, S. and Owusu, P., 2020. Impact of COVID-19 pandemic on waste management. Environment, Development and Sustainability. https://doi.org/10.1007/s10668-020-00956-y.
 31. Zand, A. and Heir, A., 2020. Emerging challenges in urban waste management in Tehran, Iran during the COVID-19 pandemic. Resources, conservation, and recycling. 162: 105051-105051.
 32. Van Doremalen, N., Bushmaker, T., Morris, D., Holbrook, M., Gamble, A. and Williamson, B., 2020. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. New England Journal of Medicine. 382(16): 1564-1567.
 33. Zambrano-Monserrate, M., Ruano, M. and Sanchez-Alcalde, L., 2020. Indirect effects of COVID-19 on the environment. Science of the Total Environment. 728: 138813.