مطالعه جوجه‌آوری چکاوک کاکلی (Galerida cristata Linnaeus, 1758) در شهرستان زهک، جنوب شرقی ایران

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، صندوق پستی: 98615-538

2 گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

چکیده

چکاوک کاکلی (Galerida cristata) به ‌عنوان گونه‌ای بومی و زادآور در ایران، اغلب در زیستگاه‌های باز با پوشش گیاهی نه چندان تنک زیست می‌کند. مطالعه فنولوژی تولیدمثل چکاوک کاکلیدر شهرستان زهک، با بررسی‌های میدانی از اوایل اسفندماه 1393 آغاز و تا پایان خردادماه 1394 با پرواز جوجه‌ها به پایان رسید. در این پژوهش با استفاده از روش شمارش مستقیم لانه‌های فعال شناسایی و بررسی گردید. پارامترهای مهم هر آشیانه شامل قطر بزرگ، قطر کوچک، عمق و هم‌ چنین تعداد تخم‌ها، طول، عرض و وزن تخم‌ها و جوجه‌ها در محل اندازه‌گیری شد. در هر مورد نقاط اوج مراحل آشیانه‌سازی، تخم‌گذاری، تفریخ تخم، جوجه‌آوری (Nestling)، مراحل رشد جوجه‌ها (Post-nestling) و سن پرواز برآورد گردید. در مجموع تعداد 16 آشیانه شناسایی شد. لانه کاسه‌ای شکل و روی زمین ساخته می‌شود. تعداد دسته‌های تخم بین سه تا پنج تخم سفید رنگ با خال‌های نخودی متغیر بود. وزن جوجه‌ها از سه تا شش گرم متغیر است. پرنده ماده به ‌مدت ده تا یازده روز روی تخم‌ها می‌خوابد و یازده تا سیزده روز جوجه‌هایش را تغذیه می‌کند که این زمان بستگی به میزان تغذیه مادر از جوجه‌هایش دارد. براساس مشاهدات، میزان مرگ و میر بین مراحل مختلف متغیر بود که می‌تواند ناشی از فشار طعمه‌خواران از قبیل مارها، مارمولک‌ها، پرندگان شکاری، دست‌ اندازی انسان‌ و تخریب توسط دام‌های منطقه باشد.

کلیدواژه‌ها