پهنای آشیان بوم‌شناختی و رژیم غذایی شغال طلایی (Canis aureus Linnaeus) در ناحیه کوه‌چنار شهرستان ارسنجان - استان فارس

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده انرژی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، صندوق پستی: 775-14515

2 گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

چکیده

   در این مطالعه از روش تجزیه سرگین برای شناسایی منابع غذایی مصرف‌ شده توسط شغال طلایی استفاده گردید و با استفاده از سه شاخص لوینز، معیار اسمیت (FT) شانون-وینر پهنای آشیان ‌بوم‌ شناختی غذایی شغال محاسبه گردید. این مطالعه در طی فصول بهار و تابستان 1388 انجام شد و در مجموع 32  نمونه سرگین جمع‌آوری و مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع37 ماده غذایی در نمونه‌های سرگین شغال شناسایی گردید که در این بین ماکیان (مرغ و خروس) با 50 درصد،پستانداران با 43/75 درصد، انجیر (Ficus carica) با 37/5 درصد و گونه‌های گیاهی علفی با 34/37 درصد بیش‌ترین فراوانی حضور را در نمونه‌های جمع‌آوری شده داشته‌اند. هم ­چنین حشرات، پسته‌ وحشی (Pistacia atlantica)، گوجه‌ فرنگی (Lycopersicum esculentum) و انار (Punica granatumنیز فروانی حضور قابل توجهی در رژیم غذایی شغال دارند. پهنای آشیان بوم‌ شناختی غذایی با استفاده از معیار شانون-وینر و لوینز و معیار اسمیت (FT)به ­ترتیب برابر با 0/87، 0/45، (0/95-0/79) و 0/88 به­ دست آمده است. تعداد منابع غذایی مکرراً استفاده شده در محدوده مورد مطالعه برابر با 7 منبع می‌باشد. نتایج این مطالعه رفتار‌های تغذیه‌ای لاشه‌خواری، زباله‌خواری، گیاه‌خواری و شکارگری شغال را نشان می‌دهد که موید رفتار فرصت‌طلبانه این گونه در بهره‌برداری از منابع موجود است. به ­نظر می‌رسد که دو عامل تنوع درون زیستگاهی و قابلیت دسترسی زیاد به مناطق مسکونی، باغات، مزارع کشاورزی و دامداری‌ها باعث افزایش  پهنای آشیان بوم‌ شناختی و تنوع رژیم غذایی شغال در ناحیه مورد مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها