اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه روی سطح آنزیم مالون دی آلدهید (MDA) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) در بافت تخمدان رت های مدل PCOS

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ایران، صندوق پستی: 51818-57561

2 گروه بافت شناسی تطبیقی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران، صندوق پستی: 51818-57561

3 گروه آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران، صندوق پستی: 51818-57561

چکیده

سندرم تخمدان پلی­ کیستیک (PCOS) بیماری شایعی است که 10-5% خانم­ ها را در سنین باروری درگیر می ­کند و با کاهش تخمک ­گذاری، افزایش آندروژن و مقاومت به انسولین همراه است. دانه سیاهدانه دارای تاریخچه غنی پزشکی و مذهبی و متشکل از ترکیبات شیمیایی قدرتمند است که می­ تواند اثرات بسیاری بر سلامت انسان بگذارد. در این مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه روی خواص آنتی ­اکسیدانی بافت تخمدان در رت­ های مدل PCOS بررسی شد. بدین منظور 32 رت ماده بالغ به ­طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. شامل: گروه کنترل، گروه PCOS القا شده (با دریافت 4 میلی ­گرم استرادیول والرات، تزریق عضلانی)، گروه تحت درمان PCOS+ سیاهدانه (با دوز 200 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن) و گروه تحت درمان PCOS+ سیاهدانه (با دوز 600 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن). حیوانات عصاره سیاهدانه را به­ صورت خوراکی توسط گاواژ به ­مدت 63 روز دریافت کردند. بعد از 63 روز، تمام حیوانات در فاز استروس آسان کشی شده و میزان MDA و TAC در بافت تخمدان اندازه ­گیری شد. این مطالعه نشان داد که در گروه ­های تحت  درمان با سیاهدانه نسبت به گروه PCOS القا شده،TAC  افزایش وMDA  کاهش یافت و از بین دوزهای استفاده شده دوز 600 میلی ­گرم/کیلوگرم وزن بدن بیش ­ترین تاثیر مثبت را داشت. بنابراین سیاهدانه دارای فعالیت آنتی اکسیدانی است و موجب کاهش استرس اکسیداتیو می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects Hydro-alcoholic extract of (Nigella sativa L.) on the level of malondialdehyde (MDA) and total antioxidant capacity (TAC) of the ovary tissue in a rat model of PCOS

نویسندگان [English]

  • Ronak Kohzadi 1
  • Vahid Nejati 1
  • Mazdak Razi 2
  • Gholamreza Najafi 3
1 Department of Biology, Faculty of Science, Urmia University, Iran, P.o.box: 51818-57561
2 Department of Histology and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Iran, P.o.box: 51818-57561
3 Department of Anatomy and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Iran, PO Box: 51818-57561
چکیده [English]

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorders that affects approximately 5-10% women in their reproductive age. It is characterized by endocrine anovulation, hyperandrogenism and insulinresistance. Nigella sativa (NS) grain has a rich medical and religious history and consists of powerful chemical compounds that can have many effects on human health. In this study the effect of Hydro-alcoholic extract of Nigella sativa on antioxidant properties of the ovary tissue in a rat model of PCOS has been investigated. For this purpose, 32 mature female rats were randomly divided into 4 groups as: Control, PCOS-induced (received 4mg estradiol valerate, IM), PCOS+NS (200 mg/kg B.W-1)-treated and PCOS+NS (600 mg/kg B.W-1)-treated. Animals received NS orally by gavages for 63 days. After 63 days, the animals were sacrificed in the estrous phase and MDA and TAC were measured in ovary tissue. This study showed that Nigella sativa compared to the PCOS-induced group thereby increasing the TAC and decreasing MDA. And from the used doses the dose of 600mg/kg/bw had the most positive impact. So Nigella sativa has marked antioxidant activity; therefore, it can reduce the amount of stressoxidative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nigella sativa
  • PCOS
  • Antioxidant
  • Ovary
  • Rat