ارزش گذاری اقتصادی کارکردهای بازاری منابع جانوری (دامی پرورشی،تولیدات دامی، حیات وحش) و منابع بیولوژیک گیاهی مناطق تحت حفاظت به روش قیمت بازار

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، صندوق پستی: 19395-3697

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

چکیده

منطقه حفاظت شده لشگردر به وسعت 160/82 کیلومترمربع درشرق و جنوب­شرقی ملایر قرار دارد. این منطقه به سبب ویژگی­های طبیعی دارای تنوع گیاهی و جانوری مناسبی است. بلندترین ارتفاع منطقه 2758 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و به­لحاظ موقعیت طبیعی و توپوگرافی دارای سه وضعیت کوهستانی، تپه ماهوری و نسبتا دشتی می­باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اقتصادی منطقه حفاظت شده لشگردر به­منظور برآورد ارزش کالا و خدمات در این مکان طبیعی است که این ارزش­گذاری اقتصادی براساس دستورالعمل سیستم تلفیقی حساب­های اقتصادی و زیست­محیطی تدوین شده است. براساس نتایج نهایی، ارزش منابع بیولوژیک گیاهی غیرچوبی دست­کاشت با یک­بار بازدهی 9891000052 ریال، منابع بیولوژیک گیاهی غیرچوبی دست­کاشت با بازدهی مکرر 39453812500 ریال و منابع دامی پرورشی 74955700000 و منابع حیات­وحش 6272000000 ریال و تولیدات سالانه دام­های پرورشی در منطقه 1395000000 ریال می­باشد که در نهایت جمع دارایی­های زیست­محیطی در منطقه 131967512554 ریال می­باشد.

کلیدواژه‌ها


امیرنژاد،ح.،1384. تعیین ارزش کل اقتصادی اکوسیستم جنگل­های شمال ایران با تاکید بر ارزش­گذاری زیست­محیطی- اکولوژیکی و ارزش­های حفاظتی. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
امیرنژاد،ح. وخلیلیان،ص.،1385. برآورد ارزش تفریحی پارک­های جنگلی ایران با استفاده از روش ارزش­گذاری مشروط: مطالعه موردی پارک جنگلی سی­سنگان نوشهر. منابع طبیعی ایران. جلد 59، شماره 2، صفحات 89 تا 96.
جعفری­نژاد، م.؛ فرهنگی، م. و خانپور، ف.، 1391. ارزش­گذاری اقتصادی مواهب زیست­محیطی تالاب بین­المللی گمیشان به­روش مشروط برای تعیین کاربردهای حفاظتی. مجله حفاظت و بهره­برداری از منابع طبیعی. جلد 1، شماره 1، صفحات 51 تا 64.
زارع­مهرجردی،م.،1385. ارزش­گذاری آب­های زیرزمینی کشاورزی (مطالعه موردی کرمان)، رساله دکتری.
زرندریان، ا.؛ میرزایی­کنسستانی، ف. و موسی­زاده، ر.، 1393. ارزش­گذاری اقتصادی کارکرد خودپالایی اکوسیستم­های منطقه حفاظت شده اشترانکوه در جذب پسماندها و پساب­ها. پژوهش­های محیط زیست. شماره 1، صفحات 111 تا 118.
طباطبایی، ف.، 1380. بررسی روش­های اکوسیستم­های طبیعی (مطالعه موردی: زیستگاه پرندگان تالاب میانکاله). رساله دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.
لطیفی­اسکویی، ن.، 1385. ارزش­گذاری اقتصادی پارک جنگلی عون­علی تبریز. رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی.
مهندسین مشاور تام. 1386. طرح جامع مدیریت مجموعه کویر. مرحله تفضیلی، سازمان محیط زیست.
مهندسین مشاور تام. 1386. طرح جامع مدیریت جنگل­های بنه و بلوط حوزه آبخیز سنندج- مریوان، مرحله تفضیلی، سازمان محیط زیست.
Adams, C.; Seroa da Motta, R.; Arigoni Ortiz, R.; Reid, J.; Ebersbach Aznar, C.; Antonio de Almeida Sinisgalli, P., 2008. The use of contingent valuation for evaluating protected areas in the developing world: Economic valuation of Morro do Diabo State Park, Atlantic Rainforest, São Paulo State (Brazil). Ecological economics. Vol. 66, pp: 359-370.
Bockstael, N.; Costanza, R.; Strand, I.; Boynton, W.; Bell, K. and Wainger, L., 1995. Analysis Ecological economic modeling and valuation of ecosystems, Ecological Economics. Vol. 14, pp: 143-159.
Costanza, R.; d'Arge, R.; Groot, R.; Farber, S.; Grasso, M. and Hannon, B., 1997. The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital, Ecological Economics. Vol. 25, pp: 3-15.
De Groot, R.; Wilson, MA. And Boumans, RMJ., 2002. A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services. Ecological Economics. Vol. 41, No. 3, pp: 393-408.
Lange, G.M. and Jiddawi, N., 2009. Economic value of marine ecosystem services in Zanzibar: implications for marine conservation and sustainable development, Ocean & Coastal Management. Vol. 52, pp: 521-532.
Laurans, Y. and Mermet, L., 2014. Ecosystem services economic valuation, decision-support system or advocacy? Ecosystem Services. Vol. 7, pp: 98-105.
Lee, C. and Han, S., 2002. Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent valuation method, Tourism Management. Vol. 23, pp: 531-540.
Naidoo, R.; Paavola, J.; Strassburg, B.; Yu, D. and Balmford, A., 2008. Ecosystem services and economic theory: integration for policy-relevant research, Ecological applications. Vol. 18, pp: 2050-2067.
Pearce, D. and Seccombe Hett, T., 2000. Economic valuation and environmental decision-making in Europe, Environ Sci Technol. Vol. 34, pp: 1419-1425.