دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، دی 1397 
فراوانی و شدت خسارت گوشت خواران به دامداران روستایی در شرق استان اصفهان

صفحه 35-44

مکرمه بهمنش؛ منصوره ملکیان؛ سیما فاخران اصفهانی؛ محمود رضا همامی؛ محسن احمدی


تحلیل اقتصادی گوسفند مغانی در طول چرخه تولید سالانه در دو سیستم مختلف پرورشی

صفحه 99-106

رضا سید شریفی؛ هاجر طاهر سولا؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی؛ حسین عبدی بنمار؛ آزاده بوستان


پویش ژنومی نشانه های انتخاب در اسب نژاد کرد

صفحه 119-128

علیرضا خان احمدی؛ قدرت الله رحیمی میانجی؛ محمدحسین مرادی شهر بابک؛ سید حسن حافظیان؛ محمدباقر زندی باغچه مریم


بررسی پراکندگی و ریخت سنجی دوزیستان منطقه لواسانات در استان تهران

صفحه 219-228

مسرور ذاکری نسب؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ زهرا خشنود


اثر 731 miR بر روی آسیب های چشمی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) در ابتلای به بیماری سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی

صفحه 257-262

نوشین زمان نژاد؛ محمدرضا بیگدلی؛ عباسعلی مطلبی؛ حمید کهرام؛ عادل حقیقی خیابانیان اصل


اثرات پرورش ماهی کپورمعمولی در قفس بر ساختار جمعیت زئوپلانکتونی سد گلستان، استان گلستان

صفحه 291-300

پریا رئوفی؛ حجت الله جعفریان؛ رحمان پاتیمار؛ رسول قربانی؛ محمد هرسیج


تاثیر منابع مختلف کربن بر جمعیت باکتریایی و مشخصات بافت سنجی روده کپورمعمولی (Cyprinus carpio) درسیستم بیوفلاک

صفحه 351-360

سعید اسداله نصرآبادی؛ پریتا کوچنین؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ وحید یاوری؛ امیر حسین جلالی


هیستومورفولوژی مقایسه‌ای مری و روده در دو گونه‌ ماهی گوشت خوار و فیتوپلانکتون خوار خلیج فارس

صفحه 381-388

سعید حسن زاده؛ رحیم عبدی؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ زهرا بصیر


بررسی اثرات محافظتی داروی لیورگل بر هیستولوژی بافت کبد ماهی قرمز (Carassius auratus)

صفحه 389-394

علی صادقی؛ محمد رضا ایمانپور؛ علی شعبانی؛ محمد مازندرانی؛ طاهره باقری


مطالعه فون مگس های خانواده (Lauxaniidae (Insecta: Diptera در منطقه طالقان

صفحه 423-428

محمد جواد ایمنی؛ سعید محمد زاده نمین؛ معصومه مهدوی اورتاکند


روند جایگزینی کفزیان در حوضه جنوب شرقی دریای خزر و ارتباط آن با شرایط تروفی اکوسیستم

صفحه 489-498

نیلوفر نوروزی؛ رسول قربانی؛ سید عباس حسینی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ رحمت ندافی


ارزیابی اثرات محیط زیستی پساب آبزی پروری بر جوامع کفزی، مطالعه موردی: تالاب گمیشان، استان گلستان

صفحه 499-510

فخریه شیرود میرزایی؛ رسول قربانی؛ سید عباس حسینی؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ حسن نصرالله زاده ساروی


گزارش نخستین مشاهده Capitella sp (کرم های حلقوی: پرتاران) در جنوب دریای خزر

صفحه 531-536

امید روشن؛ نسرین سخایی؛ حسین ذوالقرنین؛ حامد پاک نژاد؛ مهرشاد طاهری