نویسنده = حمیدرضا جمالزاده
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی مقدماتی فون سوسماران منطقه حفاظت شده سریشا – گوجی از استان خراسان رضوی، شمال شرقی ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 121-132

سمیه اسدیان نارنجی؛ زهرا ابریشمی؛ حمیدرضا جمالزاده


2. بررسی تنوع زیستی دوزیستان شرق استان گیلان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 131-140

هاجر دلاور شیدا جلالی؛ سید‌غلامرضا حسینی خاله‌جیر؛ حمیدرضا جمالزاده؛ حاجی قلی کمی