کلیدواژه‌ها = زیست‌سنجی
شاخصهای زیست سنجی گوسفند زل مازندران به عنوان یک نژاد منحصر به فرد در کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2021.266519.2446

نادر پاپی؛ سیدجواد علیمحمدی


بررسی برخی خصوصیات مورفومتریک گونه بچه زرده Auxis thazard (Lacepede, 1800) صید شده با تورهای گوشگیر شناور در آب‌های چابهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22034/aej.2021.315766.2689

آسیه دستور؛ علی صدوق نیری


برخی از شاخص‌های زیستی ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل خوزستان

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 133-140

نازنین قربانی رنجبری؛ محمد ذاکری؛ مهسا حقی؛ وحید یاوری؛ مجید شکاری


بررسی زیست سنجی لاک پشت‌های دریایی منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) در جزیره کیش - خلیج فارس

دوره 3، شماره 3، آبان 1390، صفحه 19-26

مهدی طبیب؛ سعید طهماسبی؛ امیر وزیری زاده؛ مریم محمدی؛ آرش هادی رمکی