کلیدواژه‌ها = استفاده از زیستگاه
1. رابطه الگوی گزینش خرد زیستگاهی طعمه و طعمه خوار - مطالعه موردی گربه شنی (Felis margarita) در سیستان و بلوچستان

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 65-70

سمیرا غفاری پور؛ مرتضی نادری؛ برهان ریاضی؛ حمیدرضا رضایی


2. بررسی عوامل بوم‌شناختی کوچک مقیاس مؤثر در استفاده از زیستگاه افعی البرزی (Vipera ebneri)

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 65-74

مهتاب یزدانیان؛ محمد کابلی؛ محمود کرمی