نویسنده = محمد قلی زاده
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی الگوی پراکنش فصلی و تنوع زیستی جوامع درشت بی‌مهرگان کفزی در رودخانه آجی سو (استان گلستان)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 361-370

مریم علی زاده؛ سید عباس حسینی؛ حجت الله جعفریان؛ رسول قربانی؛ محمد قلی زاده


3. نظارت بر سلامت رودخانه زرین گل با استفاده از شاخص زیستی SIGNAL

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 277-282

محمد قلی زاده؛ محمد هادی پاکروان