کلیدواژه‌ها = آب های استان هرمزگان
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی عادات غذائی گیش ماهی پوزه دراز (Carangoides chrysophrys (cuvier,1833 در آب‌های استان هرمزگان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 161-166

فریبرز هاشمی پور؛ فرهاد کیمرام؛ احسان کامرانی؛ شهلا جمیلی؛ احسان رمضانی فرد


2. بررسی نسبت جنسی و رابطه وزن با کاراپاس خرچنگ شناگر آبی (1775Portunus segnis Forskal,) در آب های استان هرمزگان

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 281-288

فاطمه طادی بنی؛ جمیله پازوکی؛ محسن صفائی؛ امیرعلی مرادی نسب


3. رژیم غذایی ماهی سنگسر معمولی (Pomadasys kaakan) در آب های استان هرمزگان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 68-75

تورج ولی نسب؛ سارا جلالی