کلیدواژه‌ها = زنبورعسل
بررسی تاثیر فصل و اندازه جمعیت بر بروز رفتار بهداشتی و قدرت تهاجمی کلنی‌های زنبور عسل استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

10.22034/aej.2021.277579.2480

محمد yahyaei؛ مریم کریمی دهکردی


اثر افزودن عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه (Melissa officinalis) به رژیم غذایی بر توسعه غدد هیپوفارنژیال، تولید عسل و رشدکلنی های زنبورعسل (Apis mellifera)

دوره 14، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 317-324

10.22034/aej.2022.331022.2764

رقیه شهباززاده؛ یوسف جعفری آهنگری؛ حسین محب الدینی؛ بهروز دستار؛ رضا اشرفی پارچین