کلیدواژه‌ها = مارها
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فون مارهای منطقه حفاظت شده اساس در استان مازندران

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 119-126

ویدا حجتی؛ مونا ابراهیمی رهنما


2. بررسی فون دوزیستان و مارهای منطقه شکارممنوع هزارجریب در استان مازندران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 251-258

ندا ذوالفقاری ذوالفقاری؛ ویدا حجتی؛ هومن شجیعی


3. بررسی فونستیک مارهای منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 249-258

زهرا درخشانپور؛ ویدا حجتی؛ حسین عباسپور