نویسنده = علیرضا ولی پور
بررسی اثر سطوح مختلف اسید فولیک بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و شاخص های خونی بچه فیل ماهیان انگشت قد (Huso huso Linnaeus 1758)

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 169-176

10.22034/AEJ.2021.295613.2586

عطاالله یگانه کاری؛ هادی ارشاد لنگرودی؛ علیرضا ولی پور؛ سهیل علی نژاد


برخی خصوصیات تولیدمثلی ماهی سیم نماBlicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) در تالاب انزلی

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 185-192

10.22034/AEJ.2021.293753.2577

مهدی مرادی چافی؛ کیوان عباسی؛ محدثه احمدنژاد؛ علیرضا ولی پور؛ مرتضی نیکپور


مطالعه ریخت شناسی ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides) در طی رشد

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 163-172

مسرور ذاکری نسب؛ شهلا جمیلی؛ علیرضا ولی پور؛ سید محمدرضا فاطمی؛ احسان رمضانی فرد


میزان صید در واحد تلاش صیادی چهار نوع تله کوزه‌ای، قیفی، نیم کروی و استوانه‌ای برای صید شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) در استخرهای پرورشی

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 287-292

محمد جواد وثاقی؛ ایمان سوری نژاد؛ علی اصغر خانی پور؛ علیرضا ولی پور؛ احسان کامرانی


بررسی مقایسه ای مورفولوژی، هیستوشیمی و هیستولوژی دستگاه گوارش ماهی شاه کولی دریای خزر (Alburnus chalcoides) در دوره لاروی، بچه ماهی و پیش بلوغ

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 279-288

مسرور ذاکری نسب؛ شهلا جمیلی؛ علیرضا ولی پور؛ سید محمدرضا فاطمی؛ احسان رمضانی فرد


تاثیر امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه بر شاخص های تولیدمثلی ماهیان آنجل (Pterophyllum scalare) ماده بالغ

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 205-212

محدثه احمدنژاد؛ محمد صیادبورانی؛ سهراب دژندیان؛ همایون حسین زاده صحافی؛ علی اصغر خانی پور؛ علیرضا ولی پور؛ عادل حسینجانی؛ حسین خارا


بررسی تاثیر سم دیازینون بر برخی از پارامترهای خونی ماهی سفید دریای خزر (rutilus frisii kutum)

دوره 4، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 155-162

نعیمه فکری؛ شهلا جمیلی؛ فریبرز احتشامی؛ علیرضا ولی پور؛ عباسعلی زمینی


مطالعه شاخص های استرس و برخی از آنزیم های خون بچه ماهیان سفید خزر تحت تاثیر سم دیازینون (Rutilus frisii kutum)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 69-78

نعیمه فکری؛ شهلا جمیلی؛ محمود رامین؛ علیرضا ولی پور؛ عباسعلی زمینی