نویسنده = ملیحه امینی
تجمع زیستی فلزات سنگین (کادمیوم، سرب و نیکل) در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus)

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 305-312

نرجس اکاتی؛ ملیحه امینی؛ هانا اعتمادی


بررسی تاثیر سطوح مختلف گوگرد، کود دامی و برگ کاج بر عملکرد باکتری تیوباسیلوس در جذب عناصر کم مصرف در خاک

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 381-388

ریحانه دهقان؛ علی اکبر کریمیان؛ سمیه قاسمی؛ ملیحه امینی


جذب بیولوژیک فلزات سنگین توسط قارچ Aspergillus niger

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 25-33

ملیحه امینی؛ حبیب اله یونسی؛ محمدعلی ضیائی مدبونی


فرآیند تصفیه در بیورآکتور حاوی لجن گرانوله تحت تاثیر زمان هوادهی و شدت جریان

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 83-94

ملیحه امینی؛ حبیب اله یونسی؛ قاسم نجف پور؛ علی اکبر زینتی زاده لرستانی