نویسنده = رسول کرمیانی
مقایسه ساختار تشریحی و بافت شناسی دستگاه ادراری درگونه‌هایLaudakia nupta ،Trapelus agilis و Lacerta media

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.257603.2408

نسرین دارابی تبار؛ احمد قارزی؛ رسول کرمیانی


مطالعه ریخت شناسی جمجمه لاک پشت مهمیزدار Testudo graeca (Testudines: Testudinidae)

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 197-206

10.22034/aej.2021.136760

فریبا رادمنش؛ نصرالله رستگار پویانی؛ رسول کرمیانی


بررسی فونستیک سوسماران منطقه جنوب شرقی استان تهران

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 165-172

علی حسن زاده یامچی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ رسول کرمیانی