کلیدواژه‌ها = خلیج گرگان
تعیین بیومارکرهای خونی آلودگی سرب در خلیج گرگان با استفاده از شاخص های خون شناسی گاوماهی لکه دار (Neogobius melanostomus, Pallas 1814)

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 145-154

10.22034/aej.2020.113071

فخریه امیدی؛ حجت الله جعفریان؛ رحمان پاتیمار؛ محمد هرسیج؛ حامد پاک نژاد


طبقه بندی خلیج گرگان با استفاده از شاخص‏ های اکولوژیک

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 401-410

10.22034/aej.2020.107563

سید قاسم قربان زاده زعفرانی؛ علی ماشینچیان مرادی؛ علی رضا ساری؛ سید کرامت هاشمی عنا؛ سید محمدرضا فاطمی


بررسی توزیع مکانی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی خلیج گرگان در سال 1390

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 351-358

حسن محمدخانی؛ طیبه عنایت غلام پور


روند جایگزینی کفزیان در حوضه جنوب شرقی دریای خزر و ارتباط آن با شرایط تروفی اکوسیستم

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 489-498

نیلوفر نوروزی؛ رسول قربانی؛ سید عباس حسینی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ رحمت ندافی


اثرات پرورش ماهیان خاویاری در محیط محصور (پن) بر کیفیت آب در خلیج گرگان

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 217-230

محمد فرهنگی؛ سیدعباس حسینی؛ حجت الله جعفریان؛ رسول قربانی؛ محمد هرسیج؛ محمد سوداگر؛ سیدسحاب میرا؛ عبدالحلیم بلاش


مطالعه اثرات پرورش ماهیان خاویاری بر پراکنش، تراکم و ﺗﻮده زﻧﺪه بزرگ بی مهره گان در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 347-354

محمد فرهنگی؛ سید عباس حسینی؛ حجت الله جعفریان؛ رسول قربانی؛ محمد هرسیج؛ محمد سوداگر


ارتباط بین غلظت برخی فلزات سنگین در رسوبات و جمعیت ماکروبنتوزها در خلیج گرگان

دوره 4، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 91-102

کاظم درویش بسطامی؛ مهرشاد طاهری؛ حسین باقری؛ مریم یزدانی فشتمی؛ فرزانه سلطانی؛ سارا حق پرست؛ علی حمزه پور؛ معصومه لطفی آشتیانی