نویسنده = جاوید ایمانپور نمین
الگوی رشد و برخی از ویژگی های زیست شناختی ماش ماهی (1785 Linnaeus) Leuciscus aspius در حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 425-434

10.22034/aej.2020.132195

سمیرا آزادی؛ مسعود ستاری؛ جاوید ایمانپور نمین؛ شیما بخشعلی زاده


سنجش ارتباط غلظت عناصر کمیاب با پارامترهای رشد (طول و سن) در شگ ماهی دریایی (Alosa braschnikowi) در سواحل استان گیلان

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 115-122

10.22034/aej.2020.112706

مسعود ستاری؛ جاوید ایمانپور نمین؛ مهدی بی باک؛ محمد فروهر واجارگاه؛ محمد حسین مزارعی


ارزیابی کیفی آب رودخانه قلعه رودخان با استفاده از تراکم ماکروبنتوزها و شاخص زیستی هیلسنهوف

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 335-344

10.22034/aej.2020.120159

فرشته حاجی آقایی قاضی محله؛ جاوید ایمانپور نمین؛ مسعود ستاری


تعیین کیفیت آب رودخانه فوشه (استان گیلان) با استفاده از شاخص های زیستی ماکروبنتوز

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 381-388

10.22034/aej.2020.107488

عاطفه رضی رشت آبادی؛ جاوید ایمانپور نمین؛ مسعود ستاری


بررسی تغییرات پاتولوژیک بافت کبد، آبشش و روده بچه ماهی سفید (kutum (Rutilus در معرض قرار گرفته با آب تالاب انزلی

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 133-144

شیما کوهی دهکردی؛ سروناز خلیلی تیلمی؛ جاوید ایمانپور نمین


کاربرد شاخص های زیستی - جمعیتی در ارزیابی اکولوژیکی رودخانه شاهرود با استفاده از جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 145-158

عباس محمودی فرد؛ جاوید ایمانپور نمین؛ حمید علاف نویریان؛ کامیاب غلامی دشتکی


اثرات بی حسی و بی هوشی عصاره روغنی میخک (clove oil) و عصاره سنبل الطیب (valeriana officinalis l.) بر قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss)

دوره 4، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 163-168

مهرنوش صدیق بازکیاگوراب؛ جاوید ایمانپور نمین؛ مجید موسی پورشاجانی