نویسنده = منصور میاحی
بررسی اثر عصاره مالت بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 77-84

فروغ طلازاده؛ منصور میاحی؛ فهیمه سلیمانخانی


اثر آنتی بیوفین بر عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 147-150

فروغ طلازاده؛ منصور میاحی؛ سارا ره انجام