نویسنده = مازیار یحیوی
مطالعه اثر توام سرکه انگور قرمز تخمیری و باکتری (Lactobacillus acidophilus) بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده و کیفیت لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان جوان (Oncorhynchus mykiss)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.243461.2319

امیرحسین امیدی؛ امیر هوشنگ بحری؛ مازیار یحیوی؛ فلورا محمدی زاده؛ سید پژمان حسینی شکرآبی


تاثیر اسانس های آویشن، زیره، دارچین و سیر بر باکتری بیماریزای استرپتوکوکوس اینیایی در محیط برون تنی

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 275-282

10.22034/aej.2020.107204

سید هادی سید الحسینی؛ مازیار یحیوی؛ لاله یزدان پناه گوهرریزی


بررسی تنوع زیستی و آلودگی جوامع بنتیک خوریات لافت و تیاب در استان هرمزگان

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 377-384

رویا صحراگرد؛ مازیار یحیوی؛ کیوان اجلالی خانقاه


بررسی تاثیر اسیدآمینه لیزین برفاکتورهای رشد و بقاء ماهی قرمز(Carassius auratus)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 243-248

هدی حق پناه؛ مازیار یحیوی؛ دلارام نخبه زارع