کلیدواژه‌ها = کرم خاکی
تأثیر سطوح مختلف آرد کرم خاکی (Eisenia fetida) بر برخی از پارامترهای رشد و رنگ ‌پذیری بچه ماهی اسکار (Astronotus ocellatus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2020.259812.2418

کاوس نظری؛ سید پژمان حسینی شکرابی؛ مهدی خدمه صدیق کازرانی


جذب عناصر در کرم‌های خاکی تحت تأثیر کودهای شیمیایی در خاک باغ

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 439-448

10.22034/aej.2021.134487

مجتبی یحیی آبادی؛ امیر حسین حمیدیان؛ سهراب اشرفی


بررسی امکان استفاده از کرم خاکی (eisenia foetida) در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss)

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 51-56

علی محمود اقدم؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی