کلیدواژه‌ها = پارامترهای رشد
برخی ویژگی های زیستی میگو موزی (Penaeus merguiensis) در مناطق حفاظت شده حرا در تنگه خوران

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 321-328

10.22034/aej.2020.106631

پریما حاجی علیزاده؛ محسن صفائی؛ مرتضی صلاحی؛ سید حسن هاشمی


پویایی جمعیت ماهی طلال (1817 Rastrelliger kanagurta, Cuvier) در آب های استان هرمزگان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 195-200

بهنام دقوقی؛ فرهاد کیمرام؛ غلامحسین وثوقی؛ تورج ولی نسب؛ مسعود مرادی


فرمولاسیون جیره بهینه با تأکید بر تعیین سطح اپتیمم پروتئین مورد نیاز برای پرورش ماهی زینتی گرین ترور (Andinocara rivulatus)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 77-84

نسیم سادات حسینی مدنی؛ نرگس مورکی؛ امیرعلی انوار؛ حامد منوچهری


پویایی جمعیت ماهی خیاطه (Alburnoides sp.) (Pisces: Cyprinidae) در بالادست و پایین دست سد شهید رجائی رودخانه تجن ساری

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 121-134

فهیمه عزیزی؛ مجیدرضا خوش خلق؛ حسین رحمانی؛ مسعود ستاری؛ حسین انوری فر


تاثیر سطوح مختلف اسید اسکوربیک بر روی برخی پارامترهای رشد ماهی شیربت (barbus grypus)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 129-134

مژده چله مال دزفول نژاد؛ معصومه مرادی؛ مهرزاد مصباح؛ مهران جواهری بابلی