کلیدواژه‌ها = تهران
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی رابطه بین شاخص حضور و تراکم زیرآبروک (Cinclus cinclus) و کیفیت آب (مطالعه موردی: برخی سیستم‌های رودخانه‌ای در استان‌های تهران و همدان)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 125-132

سارا یالپانیان؛ سهیل سبحان اردکانی؛ محمد کابلی؛ لیما طیبی؛ عاطفه اسدی؛ زینب اسدی؛ فاطمه ناصری


3. بررسی فونستیک شیرونومیده در رودخانه جاجرود

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 315-322

سحر ارکیا؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ ندا خرد پیر؛ اعظم کرمی


4. بررسی فونستیک سوسماران منطقه جنوب شرقی استان تهران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 165-172

علی حسن زاده یامچی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ رسول کرمیانی


5. بررسی فلزات سنگین، سموم کشاورزی وآلودگی های میکروبی درآب کانال محمدیه استان تهران به منظور امکان پرورش ماهی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 131-138

محمود رامین؛ مسطوره دوستدار؛ شعبان نجف پور؛ فریبا اسماعیلی