نویسنده = بهرام فلاحتکار
تعداد مقالات: 5
4. پاسخ‌های اولیه و ثانویه تاس ماهی سیبری Brandt, 1869) Acipenser baerii) به استرس دستکاری در دو اندازه مختلف

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 235-242

سکینه ابراهیمی؛ مجیدرضا خوش خلق؛ بهرام فلاحتکار