نویسنده = رامین منا ف فر
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر تغذیه با ناپلیوس آرتمیای استرس دیده و ریشه کاسنی (Cichorium intybus) بر شاخص های رشد و زیست‌سنجی گوپی (Poecilia reticulate)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 247-254

هاله خلیل پور؛ رامین منا ف فر؛ وحید افشارهزارخانی؛ مهران حبیبی رضایی؛ علی اکبر موسوی موحدی


2. پاسخ جمعیت های مختلف 1890 Artemia urmiana, Günther, پرورش یافته در پساب فاضلاب شهری به استرس دما و شوری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 347-356

وحید افشارهزارخانی؛ رامین منا ف فر؛ هادی بذرافشان؛ هاله خلیل پور؛ مهران حبیبی رضائی؛ علی اکبر موسوی موحدی


3. تاثیر نانوذرات اکسیدروی و عصاره اتانولی زوفا (Hyssopus officinalis) بر رشد Saccharomyces cerevisiae

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 297-304

حمیدرضا حسینی؛ رامین منا ف فر؛ منوچهر قوجائی


4. بررسی تنوع جمعیتی شاه میگو (Astacus leptodactylus) دریاچه مخزنی سد ارس با استفاده ازصفات ریخت سنجی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 211-218

میلاد پورزارع؛ رامین منا ف فر؛ علی نکوئی فرد؛ مهدی محمدزاده


5. اثرات آنتی اکسیدانی عصاره آبی دارچین در بافت پانکراس رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 57-64

سمیه شریف زاده؛ مهدی محمدزاده؛ رامین مناف فر؛ مینو ایلخانی پور