کلیدواژه‌ها = جزیره هرمز
شناسایی و بررسی تغییرات ماهانه اجتماعات Appendicularia در آبهای پیرامون جزیره‌ی هرمز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.249152.2357

روح الله زارع


بررسی سیستماتیک روزنه داران کفزی در رسوبات آب های ساحلی جزیره هرمز (خلیج فارس)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 369-380

نرگس مورکی؛ بابک مقدسی؛ رضا نهاوندی


شناسایی اسفنج های ناحیه بین جزر و مدی جزیره هرمز واقع در خلیج فارس

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 189-194

شیما کاظم پور؛ آریا اشجع اردلان؛ مریم عیدی