کلیدواژه‌ها = پودر ماهی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی امکان جایگزینی پودر ماهی با پودر ضایعات ماکیان با تاکید بر شاخص های رشد و تغذیه ای ماهی گرین تیلور (Andinocara rivulatus)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 221-228

نجمه شانسی؛ نرگس مورکی؛ حسین غفوریان؛ حسینعلی خوشباور رستمی