نویسنده = میر مسعود سجادی
تعداد مقالات: 6
2. ارزیابی اقتصادی و تولید میگوی سفید غربی (1931,Penaeus vannamei Boone) در سیستم های آبزی پروری معمولی و توده ساز زیستی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 347-354

10.22034/aej.2020.107448

محمدحسین خانجانی؛ میر مسعود سجادی؛ مرتضی علیزاده؛ ایمان سوری نژاد


3. اثر اسید مالیک جیره بر عملکرد رشد و هیستومورفولوژی بافت روده ماهی طلایی (Carassius auratus)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 147-154

سمیرا صدیقی؛ میر مسعود سجادی؛ سیدحسین حسینی فر


4. تأثیر سطوح مختلف استات سدیم جیره بر کارآیی رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی روده ماهی طلایی (Carassius auratus)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 173-180

عاطفه رستم زاده؛ حمید علاف نویریان؛ میر مسعود سجادی؛ سید حسین حسینی فر