کلیدواژه‌ها = کورتیزول
تعداد مقالات: 7
3. بررسی پاسخ های فیزیولوژیک ماهی سفید (Rutilus frisii) به استرس ناشی از ابزار صید گوشگیر

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 319-328

حجت احمدی فگجور؛ احسان کامرانی؛ علی اصغر خانی پور؛ آرش اکبرزاده؛ احمد همایی


4. پاسخ‌های اولیه و ثانویه تاس ماهی سیبری Brandt, 1869) Acipenser baerii) به استرس دستکاری در دو اندازه مختلف

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 235-242

سکینه ابراهیمی؛ مجیدرضا خوش خلق؛ بهرام فلاحتکار


7. هیستوپاتولوژی آبشش و اختلالات آندوکرینی در ماهی مید (liza klunzingeri) هنگام مواجهه با نفتالین

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 171-177

زهرا یاراحمدی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ سارا رستگار