نویسنده = بهرام حسن زاده کیابی
تعداد مقالات: 10
1. مطالعه اثر نوسانات دما بر شاخص های رشد و سن گونه (1870 ,Schizothorax pelzami (Kessler در دو زیستگاه رودخانه و دریاچه شمال شرق ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 267-276

مهدی بدری؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ محمود کرمی


2. مطالعه صفات ریخت شناختی ( Teratoscincus bedriagai Nikolsky,1899, (Sauria : Sphaerodactylidae در شمال استان سیستان و بلوچستان

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 123-128

علیرضا ریکی؛ حاجی قلی کمی؛ فراهم احمدزاده؛ بهرام حسن زاده کیابی


3. بررسی عادات غذایی سه گونه گاوماهی از جنس Neogobius در بخش جنوب مرکزی دریای خزر، نوشهر

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 151-160

زینب سعیدی؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ صهبا بهمن پور؛ مهناز حامدیان


5. رژیم غذایی گاوماهی دم‌گرد، Neogobius melanostomus در زیستگاه های طبیعی و مصنوعی در ساحل نوشهر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 259-268

زینب سعیدی؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ سینا زرینی


6. ریخت شناسی مقایسه ای گاوماهی عمق زی ((Gobiidae: Ponticola bathybius (1877 (Kessler, در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از سیستم تراس

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 95-104

فاطمه تاج بخش؛ اصغر عبدلی؛ حسن رجبی مهام؛ ایرج هاشم زاده سقرلو؛ بهرام کیابی


7. پراکنش دوکفه ای Barbatia decussata در پهنه جزر و مدی سواحل بندرلنگه در شمال خلیج فارس

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 77-89

محمد زینلی پور؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ محمدرضا شکری؛ آریا اشجع اردلان


8. بررسی روند تغییرات زیستگاه گوزن زرد ایرانی (Dama dama mesopotamica) درپارک های ملی و مناطق حفاظت شده دز و کرخه با استفاده از RS و GIS

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 153-160

حسین محمدی؛ محمود کرمی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ سیدمسعود منوری


9. بررسی برخی جنبه های زیست شناسی تولیدمثل ماهی گل خورک ( Periophthalmus waltoni koumans, 1941) در آب های استان هرمزگان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 33-40

طاهره افشار؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی


10. بررسی میزان تجمع برخی فلزات سنگین در بافت نرم و پوسته دوکف های خوراکی (Amiantis umbonella (Lamarck، ۱۸۱۸ در ساحل بندرعباس، خلیج فارس

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 9-22

شاهرخ پاشایی راد؛ هانیه سعیدی؛ بهروز ابطحی؛ بهرام حسن زاده کیابی