کلیدواژه‌ها = سن
تعداد مقالات: 4
2. تاثیر مرغداری ها و سن گله های مرغ مادر آمیخته تجاری راس بر صفات کیفیت تخم و جوجه درآوری

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 125-130

شهاب الدین قره ویسی؛ مهرداد ایرانی؛ میلاد فرهادی


3. بررسی مقایسه ای سن و رشد گاوماهی شنی Neogobius fluviatilis pallasi در دو جمعیت رودخانه ای زرین گل و دریایی تالاب گمیشان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 7-17

رحیمه شیرمحمدلی؛ جاوید ایمانپورنمین؛ رحمان پاتیمار