کلیدواژه‌ها = مازندران
DNA بارکدینگ پرندگان شکاری استان مازندران

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 109-118

10.22034/aej.2021.132906

جلیل ایمانی هرسینی؛ مسعود نظری زاده؛ حمیدرضا رضایی؛ عاطفه اسدی؛ محمد کابلی


بررسی فون مارهای منطقه حفاظت شده اساس در استان مازندران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 119-126

10.22034/aej.2020.104927

ویدا حجتی؛ مونا ابراهیمی رهنما


بررسی فون سوسمارهای منطقه حفاظت شده اساس در استان مازندران

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 203-210

مونا ابراهیمی رهنما؛ ویدا حجتی؛ هومن شجیعی


بررسی فون سوسمارها و لاکپشت های منطقه شکارممنوع هزارجریب در استان مازندران

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 121-130

سمیه السادات افتخاریان؛ ویدا حجتی؛ شهرام شرفی


تنوع ژنتیکی شوکا (Capreolus capreolus) در استان های گلستان و مازندران براساس توالی ژن دی لوپ (D-loop) میتوکندری

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 49-56

حمیدرضا کبیری بالاجاده؛ حمیدرضا رضایی؛ سعید نادری


مطالعه ریخت شناسی و ریخت سنجی قورباغه درختی شرقی (Hyla orientalis) در استان مازندران

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 83-90

سیده سمیرا علوی؛ حاجی قلی کمی؛ نجمه اخلی