کلیدواژه‌ها = مازندران
تعداد مقالات: 11
2. بررسی تنوع ژنتیکی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) پرورشی در استان های گیلان ومازندران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 285-292

بیژن اندرز؛ ابولقاسم کمالی؛ مهران آوخ کیسمی؛ هومن رجبی اسلامی


3. بررسی فون مارهای منطقه حفاظت شده اساس در استان مازندران

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 119-126

ویدا حجتی؛ مونا ابراهیمی رهنما


4. بررسی فون سوسمارهای منطقه حفاظت شده اساس در استان مازندران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 203-210

مونا ابراهیمی رهنما؛ ویدا حجتی؛ هومن شجیعی


8. بررسی فون سوسمارها و لاکپشت های منطقه شکارممنوع هزارجریب در استان مازندران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 121-130

سمیه السادات افتخاریان؛ ویدا حجتی؛ شهرام شرفی


9. تنوع ژنتیکی شوکا (Capreolus capreolus) در استان های گلستان و مازندران براساس توالی ژن دی لوپ (D-loop) میتوکندری

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 49-56

حمیدرضا کبیری بالاجاده؛ حمیدرضا رضایی؛ سعید نادری


11. مطالعه ریخت شناسی و ریخت سنجی قورباغه درختی شرقی (Hyla orientalis) در استان مازندران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 83-90

سیده سمیرا علوی؛ حاجی قلی کمی؛ نجمه اخلی