نویسنده = پیمان کرمی
تحلیل توزیع فضایی پستانداران شاخص در منطقه شکارممنوع اشکورات با استفاده از روش یادگیری درختی جنگل تصادفی

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 37-46

10.22034/aej.2021.132684

زینب حسین نژاد؛ پیمان کرمی؛ حمید گشتاسب؛ باقر نظامی بلوچی


بررسی وضعیت پراکنش خرس قهوه‌ای (1758 Ursus arctos Linnaeus) در منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه استان لرستان

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 1-10

پیمان کرمی؛ کامران شایسته؛ مینا اسماعیلی