کلیدواژه‌ها = MaxEnt
مدل سازی مطلوبیت زیستگاه پلیکان پاخاکستری (Pelecanus crispus) با استفاده از روش حداکثر آنتروپی (MAXENT) در ایران

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 83-90

10.22034/aej.2020.106102

محمدعلی پویانی؛ بهمن شمس اسفندآباد؛ عباس احمدی؛ حمید ترنج زر


مدل سازی پراکنش افعی قفقازی (Gloydius halys caucasicus) در ایران

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 139-146

آیجمال قلیچی سلخ؛ حاجی قلی کمی؛ خسرو رجبی زاده


زیستگاه مناسب گونه در معرض خطر انقراض سمندر لرستانی (Neurergus kaiseri)

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 147-154

محسن امیری؛ مریم کیانی صدر؛ علیرضا پسرکلو؛ معصومه نجیب زاده


مدل سازی توزیع کل و بز وحشی (1777, Capra aegagrus Erxleben) در منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش بیستون کرمانشاه با مدل های مبتنی بر داده های حضور

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 17-28

فرزانه ایمانی بوژانی؛ مرتضی نادری؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ بهمن شمس اسفند اباد


پیش بینی پراکنش بالقوه گربه‌ وحشی Felis silvestris با استفاده از الگوریتم حداکثر انتروپی در ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 19-24

سیده مرضیه موسوی؛ حمیدرضا رضایی؛ سعید نادری


ارزیابی مطلوبیت زیستگاه کل و بز Capra aegagrus در استان گلستان

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 9-16

سید مجتبی حسینی؛ برهان ریاضی؛ بهمن شمس اسفند آباد؛ مرتضی نادری


مدل سازی زیستگاه یوزپلنگ آسیایی (Acinonyx jubatus venaticus) تحت تاثیر تغییرات اقلیمی در ایران با استفاده از نرم افزار MAXENT

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 13-20

مریم مروتی؛ محمد کابلی؛ مریم پناهنده؛ محمد سرباز؛ شادی احمدیان


مدل سازی مطلوبیت زیستگاه شاه روباه (Vulpes cana) مبتنی بر فناوری دوربین های تله ای در ایران

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 39-46

عطیه تک تهرانی؛ بهمن شمس اسفندآباد؛ محمود کرمی؛ محمدصادق فرهادی نیا:


ارزیابی زیستگاه گرگ خاکستری (Canis lupus) در منطقه حفاظت شده خانگرمز استان همدان با استفاده از روش MaxEnt

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 19-30

علی اکبر یالپانیان؛ محمود کرمی؛ بهمن شمس اسفندآباد؛ گلنار مخفی