موضوعات = محیط زیست جانوری
سنجش فلزات سنگین در پر کبوتر چاهی (Columba livia )و غذای مصرفی (گندم رسیده و گندم جوانه زده) در شهرک صنعتی روی زنجان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.248850.2352

فریبا عسگری؛ نوشین سجادی؛ مژگان زعیم دار؛ مصطفی صادقی؛ مهناز میرزا ابراهیم طهرانی


بررسی تاثیر تزریق درون تخم سطوح مختلف عصاره گیاه خرفه بر فراسنجه های تولیدمثلی و خونی در بلدرچین ژاپنی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.244763.2324

فاطمه احسانی روش؛ صالح طباطبائی وکیلی؛ محمدرضا قربانی؛ خلیل میرزاده


بررسی و اندازه گیری فلزات سنگین و هیدرو کربورهای نفتی آروماتیک(PAHs) در آب دریاچه نئور(استان اردبیل)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.249124.2356

هادی بابائی؛ حسین صابری؛ سید حجت خداپرست


رتبه‌بندی نوار ساحلی استان گیلان از نظر حساسیت به ریزش‌های نفتی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره مکانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.254370.2389

مهناز میرزا ابراهیم طهرانی؛ صدیقه جهانگیری؛ مسعود ترابی آزاد؛ سید علی جوزی


بررسی آلودگی برخی فلزات سنگین در خاک های اطراف مجتمع فولاد اکسین خوزستان با استفاده از شاخص های آلودگی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.246116.2335

سیما سبزعلیپور؛ شبنم ساهی پور


حذف آهن از آب نمک ورودی به سیستم غشایی کلرآلکالی با استفاده از جاذب کربن فعال به منظور کاهش آسیب به محیط زیست

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.246021.2334

شهاب الدین رستگار زاده


شناسایی تاثیر تغییرات کاربری اراضی از روستا به شهر بر تنوع پرندگان: مطالعه موردی شهر اصفهان

دوره 15، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 121-128

10.22034/aej.2022.353362.2853

امیر فرح نسب؛ پروین فرشچی؛ روشنا بهباش؛ جلیل ایمانی


بررسی نوع و فراوانی ذرات میکروپلاستیک در نمونه های میگوی موزی (Penaeus Merguiensis) خلیج فارس (مطالعه موردی: سواحل بندرعباس)

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 253-264

10.22034/AEJ.2022.339106.2798

سمیه عنایتی؛ حسین پرورش؛ مهناز کردگاری؛ صابر قاسمی؛ محسن دهقانی قناتغستانی


سنجش پیشروی کاربری اراضی شهری و انسان ساخت به سمت خط ساحلی در محدوده ساحلی استان هرمزگان (مطالعه موردی: شهرستان خمیر)

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 303-308

10.22034/aej.2022.333813.2775

مهدی فرمهینی فراهانی؛ امیر حسین جاوید؛ زهرا عزیزی؛ حمیدرضا غفارزاده؛ سارا نهیبی


طراحی الگوی راهبردی حکمرانی آب با رویکرد توسعه پایدار در راستای حفاظت از جوامع انسانی و زیستگاه‌های جانوری

دوره 14، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 289-300

10.22034/AEJ.2022.324267.2728

کاظم سعادت؛ غلامرضا معمارزاده؛ سید مهدی الوانی؛ فرج الله رهنورد


بررسی کارایی جاذب های باگاس خام و بیوچار در حذف فلزات سنگین از پسماندهای گل حفاری سازند میشان

دوره 14، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 301-308

10.22034/AEJ.2022.329821.2758

فرهاد صفاریان؛ سید احمد حسینی؛ مریم محمدی روزبهانی؛ علیرضا اطمینان


بررسی نانوجاذب های سنتز شده بر پایه آلی و معدنی جهت حذف سرب با رویکرد ارزیابی چرخه حیات

دوره 14، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 309-316

10.22034/AEJ.2022.329416.2756

زهرا جوانمیر پور شیرزادی؛ فریبا زمانی هرگلانی؛ مریم رباطی؛ لعبت تقوی


بررسی اثرات سطوح مختلف نانو پارتیکل طلا بر فعالیت آنزیم های کبدی و پروفایل‌ چربی در موش صحرایی

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 91-94

10.22034/aej.2021.309147.2655

شهریار سعیدیان؛ نبی خلیل اقدم؛ محمد هوشمندفر؛ مختار فتحی


بررسی اثرات میکرو و نانو پلاستیک ها بر آسیب های بافتی در موجودات آبزی

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 305-316

10.22034/AEJ.2021.310631.2665

امین غلامحسینی؛ امیر زیدی؛ مهدی بنایی؛ مرتضی استواری؛ سارا باقری