کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 35
3. امکان‌سنجی ردیابی روند تغییرات محتوی فلزات سنگین در محیط توسط زنبورعسل به عنوان گونه زیست‌شناساگر

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 299-310

10.22034/aej.2020.107325

رضوان داودپور؛ مهرداد چراغی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ نوراله عبدی؛ بهاره لرستانی


4. مدل سازی پراکنش افعی قفقازی (Gloydius halys caucasicus) در ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 139-146

آیجمال قلیچی سلخ؛ حاجی قلی کمی؛ خسرو رجبی زاده


5. بررسی کوتیلدون در تعدادی از جورپایان خشکی زی (Crustaceae: Isopoda) در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 289-292

قاسم محمدی کاشانی؛ عهدیه عابدینی


8. ساختار جمعیتی ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل شمالی خلیج فارس

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 135-142

سید احمد قاسمی؛ سیدجواد حسینی


9. بررسی اثر محافظت کنندگی پروتئین های نوترکیب VP28 و VP19 یک جدایه ویروس لکه سفید به روش خوراکی در برابر ویروس بیماری لکه سفید در میگوی سفید غربی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 361-368

حسین هوشمند؛ مینا آهنگرزاده؛ ُسیدرضا سیدمرتضایی؛ مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ مریم داغری؛ جمال سلیمانی


10. پیش بینی پراکنش بالقوه گربه‌ وحشی Felis silvestris با استفاده از الگوریتم حداکثر انتروپی در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-24

سیده مرضیه موسوی؛ حمیدرضا رضایی؛ سعید نادری


11. اولویت بندی حفاظتی دوزیستان ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 131-136

علیرضا محمدی؛ کامران کمالی؛ مسعود نظری زاده؛ سعید خاکی؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ محمد کابلی


12. بررسی فونستیک روزپرک های پارک ملی خجیر (استان تهران - ایران)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 305-314

طناز ایرجی؛ بتول قربانی یکتا


13. مدل سازی زیستگاه یوزپلنگ آسیایی (Acinonyx jubatus venaticus) تحت تاثیر تغییرات اقلیمی در ایران با استفاده از نرم افزار MAXENT

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 13-20

مریم مروتی؛ محمد کابلی؛ مریم پناهنده؛ محمد سرباز؛ شادی احمدیان


14. مطالعه جوجه‌آوری چکاوک کاکلی (Galerida cristata Linnaeus, 1758) در شهرستان زهک، جنوب شرقی ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 77-82

سعید محمدی؛ فاطمه ملاشاهی؛ علی صباغ زاده


15. برخی ویژگی های زیستی کلونی زادآور کاکایی مدیترانه ای (Larus melanocephalus) در ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 83-86

مرتضی نادری؛ محمد احمدی؛ مستوره دارابی


16. بررسی فونستیک دوزیستان بی‌دم در شهرستان‌های جنوب شرقی استان تهران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 53-60

مینا بابائی؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ شهرام دادگر


17. شناسایی و بررسی جغرافیای دیرینه فسیل ماهیان نواحی البرز، زاگرس و فلات مرکزی ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 121-128

فریدون عوفی؛ شهرام دادگر؛ مهناز ربانی ها


19. 5 گزارش جدید از سنجاقک شکلان (Odonata: Anisoptera) برای فون استان مازندران، ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 269-274

طوبی مرادی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ عارف امیرخانی


20. معرفی 5 گونه جدید از مورچه ها (Hymenoptera:Formicidae) برای ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 265-268

شبنم مرادلو؛ شاهرخ پاشایی راد


21. مطالعه فونستیکی روتیفرهای ایران (تهران) و گزارش چند رکورد جدید روتیفر از تهران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 149-158

مهناز محمدی؛ راحله ریحان رشته


24. بررسی مورفولوژیکی مار پلنگی (Hemorrhois ravergieri) در ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 57-67

احسان قاضی خانلو؛ حاجی قلی کمی