کلیدواژه‌ها = پرندگان
بررسی تغییرات تنوع زیستی پرندگان در فصول مختلف سال (مطالعه موردی پارک ملی کلاه قاضی)

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 125-132

میلاد لطیفی؛ مینو مشتاقی؛ علیرضا رادان


اثرات متغیرهای بوم شناختی بر جامعه پرندگان در جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 37-43

فاطمه ستایشی؛ حسین وارسته مرادی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


بررسی جامعه پرندگان در لکه های جنگلی با مساحت های مختلف (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 89-97

فاطمه ستایشی؛ حسین وارسته مرادی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


بررسی تجمع زیستی جیوه در پرندگان آبزی و غیرآبزی در استان اصفهان

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 103-111

زهرا حسین پورمحمدآبادی؛ منصوره ملکیان؛ نورالله میرغفاری


بررسی علاقه مندی و آگاهی بازدیدکنندگان از پرندگان در پارک های شهر مشهد

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 167-176

هایده طبسیان؛ بهروز بهروزی راد


بررسی تنوع زیستی پرندگان زمستان گذر تالاب کجی در خراسان جنوبی در یک دوره 5 ساله (1389-1385)

دوره 6، شماره 3، آبان 1393، صفحه 91-99

جواد داودیان؛ سید سعید احمدی زاده؛ محمدرضا رضایی


بررسی تغییرات شاخص های تنوع زیستی پرندگان در پارک ها و فضاهای سبز شهر اهواز

دوره 2، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 41-56

ریحانه عسکری؛ بهروز بهروزی راد؛ اولیا قلی خلیل پور؛ اعظم یاحقی